Liniile de autobuz 173 si 232 vor fi comasate începând de sâmbătă, 19 februarie 2022, cetățenii din cartierele Drumul Taberei și Berceni având astfel asigurată o linie directă de transport, anunță Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Pentru legătura cu Piața Unirii, călătorii vor putea utiliza linia de tramvai 7, care beneficiază parțial de cale proprie de rulare și va avea o frecvență sporită, adică un interval de numai 6 minute între vehicule la orele de vârf. Pentru cei care doresc să utilizeze legătura dintre linia 232 și linia 7, transbordarea cea mai eficientă va fi în stația „Piața Eroii Revoluției”.

Noua linie cu indicativul 232 va funcționa între Platforma Comercială Arcade Berceni și Valea Ialomiței, pe următorul traseu:

pe sensul spre Valea Ialomiței: terminal „Platforma Comercială Arcade Berceni”, Str. Drumul Dealul Bisericii, Bd. Metalurgiei, Șos. Berceni, Piaţa Sudului, Șos. Olteniței, Piaţa Eroii Revoluţiei, Șos. Viilor, Str. Odoarei, Calea Rahovei, Str. Mihail Sebastian, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Str. Braşov, Drumul Taberei (ramura de sud), Str. Valea Ialomiţei, terminal „Valea Ialomiţei”;

pe sensul spre Platforma Comercială Arcade Berceni: terminal „Valea Ialomiţei”, Str. Valea Ialomiţei, Drumul Taberei (ramura de sud), Str. Brașov, Bd. Ghencea, Calea 13 Septembrie, Str. Mihail Sebastian, Calea Rahovei, Str. Odoarei, Șos. Viilor, Piaţa Eroii Revoluției, Șos. Olteniței, Piața Sudului, Șos. Berceni, Bd. Metalurgiei, Str. Drumul Dealul Bisericii, terminal „Platforma Comercială Arcade Berceni”.

Această decizie face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri al TPBI, care vizează îmbunătățirea transportului public local de călători, în contextul dezvoltării continue a orașului și al creării de noi conexiuni între puncte de interes în Regiunea București-Ilfov.

TPBI este primul organism creat la nivel regional care a fost constituit sub forma unei structuri de cooperare a celor 42 de autorități publice locale din regiune, primind mandat din partea acestora pentru înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea serviciului de transport public de călători pe toată aria de competență, conform Regulamentului CE 1370/2007.