Contract de Delegare de Gestiune a Serviciului Public de Transport Local de Călători în Regiunea București – Ilfov cu Societatea de Transport București – STB SA

Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Transport Local de Călători în Regiunea București – Ilfov cu Serviciul Transport Voluntari – STV SA

Contract de Delegare de Gestiune a Serviciului Public de Transport Local de Călători cu ECOTRANS STCM

Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Transport Local de Călători în Regiunea București – Ilfov, de urgență, cu Regio Serv Transport SRL 

Studiu de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, în Regiunea București – Ilfov, către operatorii regionali