Regăsiți aici Regulamentul de Transport Public de Călători, care este parte integrantă a Contractului de delegare de gestiune a serviciului semnat cu operatorii.

Contractul, deci inclusiv Regulamentul de transport, este aprobat prin hotărâri ale consiliilor locale (și al Municipiului București), conform legii.