Regăsiți aici Regulamentul de transport public de călători, care este parte integrantă a Contractului de delegare de gestiune a serviciului semnat cu operatorii.

Contractul, deci inclusiv Regulamentul de transport, este aprobat prin hotărâri de consiliu (al Municipiului București, al Județului Ilfov și ale localităților din județ), conform legii.