Legislație europeană privind transportul public:

– Regulamentul (CE) 2016/2338 Al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători;

– Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport ;

– Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier;

– Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic;

– Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

Standardul EN 13816 pentru Transporturi – Logistică și Servicii – Transporturi Publice de Pasageri – definirea, urmărirea și măsurarea calității serviciilor; (vezi aici link către site-ul Comisiei Europene)

 

Legislație europeană privind persoanele cu dizabilități:

– Strategia Europeană pentru Persoanele cu Dizabilități – „Un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere” (2010 – 2020)/ domeniul de acțiune 1: accesibilitate;

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de Parlamentul României prin Legea nr.221 din 11 noiembrie 2010 articolul 9: accesibilitate;

– Actul European pentru Accesibilitate (European Accessibility Act) tradus prin Directiva Europeană pentru accesibilizare la bunuri și servicii pentru persoanele cu dizabilități, directivă aflată în proces de negociere la nivelul statelor membre;