Autorizații și licențe

A.N.R.S.C. a acreditat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în vederea exercitării atribuțiilor legale în domeniul serviciilor de transport public local, prin Autoritatea Metropolitană de Transport din cadrul Asociației.

(Autorizația nr. 0384 din 06.03.2018).

Autoritatea Metropolitană de Transport este organizată și funcționează pentru aplicarea cerințelor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, precum și a legislației naționale aplicabile.

În aria de competență, Autoritatea Metropolitană de Transport:

  • autorizează serviciul public de transport local operat cu troleibuze și tramvaie, prin emiterea autorizației de transport;
  • autorizează serviciul public de transport local efectuat cu autobuze, prin emiterea licențelor de traseu.

Program integrat de transport Regiunea București – Ilfov

Contracte de delegare