Istoria transportului public în Regiunea București – Ilfov

 

 

În 1871, la doar 12 ani de la desemnarea Bucureștiului drept capitala țării, se înființează Societatea Română de Tramvaiuri, pe străzile orașului văzându-se primele tramvaie tractate de cai.

În 1894 se dă în folosință prima linie electrică pentru tramvaie, pe traseul Obor – Cotroceni.

În 1909, transportul public își cristalizează structurile de organizare și funcționare. Se extinde și se modernizează în raport cu vremurile.

La 12 iunie 1909 s-a promulgat legea prin care s-a constituit, fizic și juridic, Societatea Comunală a Tramvaielor București, pe scurt STB. Societatea Comunală a Tramvaielor din București își începe ascensiunea economică. Veniturile sale sigure și constante i-au dat posibilitatea să sporească numărul depourilor și să mărească parcul de vehicule, atât cu tracțiune hipo, cât și cu motoare electrice.

Concurat tot mai mult de electricitate, tramvaiul cu cai începe să se vadă tot mai rar pe linii, iar în grajduri rămân multe padocuri goale.

Într-o bună zi, la 6 iunie 1929, STB retrage pentru totdeauna, de pe toate liniile, pitorescul tramvai cu cai. Apar, în schimb, primele trasee de autobuze, cu mașini importate din SUA, Germania și Franța.

În 1936, STB avea un parc de 392 de vehicule, care circulau pe 22 de trasee desfășurate pe 131 de kilometri cale dublă.

Anii ’50 sunt anii primului vagon de mare capacitate, cu 156 de locuri, două boghiuri și trei uși de acces, rămas cu denumirea de Festival. În aceeași perioadă, se construiește primul troleibuz românesc. Cu un an înainte apăruse în București și prima linie de troleibuz, cu traseul Piața Victoriei – Hipodromul Băneasa.

În anii ’70 și la începutul anilor ’80, ITB (Întreprinderea de Transport București – denumire pe care fosta STB a căpătat-o în 1950) era a patra întreprindere de transport urban din lume, sub aspectul mărimii parcului de vehicule, al suprafeței de servire și al numărului de angajați. Parcul depășea 2.500 de autobuze, 800 de tramvaie și 700 de troleibuze, sute de maxi taxi și peste 1.000 de taximetre, iar întreprinderea avea peste 35.000 de salariați.

Revoluția din 1989 permite și conduce la așezarea transportului public urban din Capitală pe noi coordonate.

ITB se transformă în Regia Autonomă de Transport București – RATB. Ținând seama de condițiile urbanistice ale Bucureștiului, de creșterea masivă a traficului, de necesitățile de transport ale cetățenilor și de modernizarea infrastructurii stradale puse în practică de autoritățile municipale, RATB a elaborat o strategie bazată pe proiecte orientate în câteva direcții principale.

Un accent deosebit a fost pus pe modernizarea parcului de vehicule. Un alt obiectiv strategic pentru RATB l-a constituit reabilitarea șinelor și modernizarea infrastructurii, cu deosebire a celei electrice pentru tramvaie. Beneficiile majore ale acestui program de reabilitare sunt creșterea ofertei de transport cu 20%, creșterea cu circa 10% a încasărilor pe traseele modernizate, reducerea cheltuielilor de exploatare, reducerea cu circa 15% a cheltuielilor cu energia, creșterea duratei de viață a infrastructurii cu până la 20-30 de ani, creșterea fluxului traficului, reducerea poluării chimice și fonice generale, creșterea atractivității transportului public. Totodată s-a optimizat fluxul de circulație în vederea întreținerii și parcării.

Un alt punct al strategiei de modernizare a activității RATB este reprezentat de implementarea unui sistem automat de taxare modern, care permite integrarea tarifară a mai multor operatori de transport public din București.

Societatea de Transport București – STB SA a revenit la denumirea sa istorică în septembrie 2018. Astfel, odată cu transformarea RATB în societate comercială, au fost create premisele reformării serviciului de transport public de călători din toată Regiunea București – Ilfov, această activitate fiind regândită pe principii europene.

A luat ființă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), care a preluat de la București și de la cele 40 de comunități locale din județul Ilfov responsabilitatea asigurării serviciului public de transport de călători, cu sprijinul celor două mari unități administrativ teritoriale: Primăria Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov.

Ca urmare, începând cu anul 2019, au apărut și alți operatori de transport ai comunităților locale.

Serviciul Transport Voluntari – STV SA este societatea Consiliului Local Voluntari, care efectuează transport public local de călători în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, asigurând legătura dintre orașul Voluntari (județul Ilfov) și municipiul București pe mai multe trasee regionale.

Această societate a început să funcționeze încă din anul 2008, desfășurând activitatea de transport persoane pe bază de grafic în urma licitației organizate de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română (ARR), societatea câștigand dreptul de folosință pe mai multe trasee.

STV SA a modernizat periodic parcul auto, având astăzi în dotare 100 de autobuze urbane cu o capacitate maximă de 80 de persoane, autobuze destinate transportului public, norma de poluare fiind EURO 5 și EURO 6.

În prezent, flota auto numără 100 de autobuze, patru autocare marca MAN LION’S COACH – care deservesc și astăzi activiăți educaționale și culturale pentru comunitatea orașului Voluntari, precum și un microbuz. De asemenea, vor fi achiziționate, prin fonduri europene, 36 de autobuze electrice.

Societatea Ecotrans STCM SRL, al treilea operator de transport care asigură serviciul în regiune în baza Contractului de delegare a gestiunii încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, a fost înființată de Consiliul Local Chitila, în parteneriat cu Consiliul Local Mogoșoaia, având acționariat în totalitate de stat. Activitatea principală a societății este efectuarea de transport public local de călători a locuitorilor din orașul Chitila, Mogoșoaia și București.

Scopul înființării acestei societăți  este acela de a oferi o alternativă modernă și civilizată de transport public pentru locuitorii din acest areal. Traseele asigură legăturile dintre orașul Chitila și municipiul București (tur-retur) și orașul Chitila și comuna Mogoșoaia (tur-retur).

Societatea Regio Serv Transport SRL este cel de al patrulea operator care a semnat cu TPBI un contract pentru delegarea serviciului de transport public de călători. Societatea a fost înființată prin asocierea Consiliului Local Buftea – 51% și Consiliul Local Corbeanca – 49%, în anul 2019, pentru a opera transportul public de călători în regiunea București-Ilfov. Pentru început, Regio Serv Transport a asigurat legăturile de trasport dintre localitățile Buftea și Chitia, cu conexiuni până în București, iar în viitor societatea intenționează mărirea parcului auto pentru a opera și trasee între localitățile Buftea și Corbeanca.