Dreptul de acces la informații este o condiție prealabilă fundamentală pentru dezbaterea democratică și controlul democratic al instituțiilor publice, de o importanță majoră pentru mass-media, dar și, în sens mai general, pentru respectarea statului de drept. Acesta se bazează pe transparența administrației publice și a procesului decizional. (din Raportul din 2020 privind statul de drept. Situația statului de drept în Uniunea Europeană)

Informații de interes public (Legea nr.544/2001)
Informații financiare – buget (HG nr.583/2016)
Petiții (OG nr.27/2002)