Ordonanța Guvernului nr.27/2002 reglementează activitatea de soluționare a petițiilor.

Conform actului normativ, prin petitie se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice.

Pentru a putea fi luate în considerare, petițiile trebuie să respecte reglementările stabilite în articolul 7: „Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează, potrivit prezentei ordonanțe.

Așadar:

* Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează, conform art.7 din OG nr.27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

** Menționarea numărului de telefon la care petentul poate fi contactat este opțională, însă poate facilita comunicarea unui răspuns exhaustiv.

Pentru a trimite o petiție, accesează acest link: https://tpbi.ro/contact/.