Integrare tarifară

Asocierea unităților administrativ-teritoriale pentru coordonarea transportului public asigură, printre altele, un tratament egal al cetățenilor din punctul de vedere al accesului acestora la serviciul public de transport de călători. Aceasta înseamnă tarife integrate și facilități de tarif acordate prin hotărâri ale organelor administrative locale pentru anumite categorii de călători, printr-o politică tarifară comună aprobată și aplicabilă tuturor operatorilor regionali de transport public.

Pentru a asigura integrarea sistemelor de raportare și monitorizare a activității comerciale și a pentru a îmbunătăți accesul locuitorilor la canale de vânzare și punere la dispoziție de titluri de călătorie integrate, gestiunea Sistemului Automat de Taxare se realizează de către Societatea de Transport București-STB SA, până la preluarea acestei activități de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), sau de către o altă entitate desemnată. Sistemul integrat de e-ticketing este organizat sub reglementarea și coordonarea TPBI. STB SA va asigura funcționalitatea, mentenanța și dezvoltarea propriilor echipamente fixe și îmbarcate, precum și a bazelor de date, aplicațiilor și comunicațiilor asociate cu acestea. Ceilalți operatori, alții decât Societatea de Transport București, asigură funcționalitatea, mentenanța, dezvoltarea și compatibilitatea echipamentelor proprii cu sistemul de e-ticketing gestionat de STB SA.

Vânzarea titlurilor se realizează prin casierii și centre de vânzare pe tot teritoriul Municipiului București și al localităților din județul Ilfov, online, prin aplicații și alte instrumente de plată. Practic, în acest sistem integrat se pun la dispoziția locuitorilor din Regiunea București-Ilfov toate categoriile de titluri de călătorie, pe toate ariile Unităților Administrativ-Teritoriale membre ale TPBI.

Pentru Regiunea București-Ilfov există o tarifare unitară, indiferent de operatorul ce prestează serviciul. Titlurile de călătorie (biletele și abonamentele) sunt deja integrate cu metroul. Acest prim pas realizat sprijină următoarea etapă: adoptarea în viitor a noii politici tarifare și eficientizarea sistemului de distribuție a titlurilor de călătorie.

PMUD B-I 2016-2030 propune introducerea unui sistem integrat de e-ticketing pentru toate modurile de transport public din Regiunea București-Ilfov, parte a unui sistem ITS complex, interoperabil cu celelate sisteme ITS smart city.