Realizarea unui sistem inteligent de transport prin integrarea componentelor de mobilitate la nivelul regiunii București-Ilfov

Proiectul a fost identificat în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov (PMUD-BI), Managementul mobilității și ITS:

G-1. Tehnologii de operare pentru transportul public: centru de control, informare în timp real, dispecerizare, adaptare program, siguranță personal și managementul incidentelor.

G-2. Sistem de management al traficului: îmbunătățire, extindere, funcționalitate, interfață cu centrul de control trafic și serviciul de urgență, prioritizarea transportului public.

G-3. Sistem de e-ticketing pentru Regiunea București-Ilfov.

G-4. Implementarea unei scheme de integrare tarifară.

De asemenea, acesta a fost identificat și în Strategia de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030, în lista scurtă de proiecte a Consiliului Județean Ilfov, Programul 5.3.3. Extinderea și optimizarea transportului public metropolitan:

41. Realizare de stații autobuz smart și accesibile pentru călători.

42. Dezvoltarea sistemului integrat de ticketing la nivelul Regiunii București-Ilfov.

Scopul proiectului este modernizarea, eficientizarea planificării și operării sistemului public de transport din Regiunea București-Ilfov, prin realizarea unui ITS integrat (sistem pentru transport inteligent integrat).

Obiectivul general este creșterea atractivității sistemului de transport public, prin:

  • introducerea unor elemente ITS integrate și complexe (centru de control, informare în timp real, siguranță, dispecerizare etc);
  • introducerea unui sistem integrat de e-ticketing pentru toate modurile de transport public din Regiunea București-Ilfov printr-o politică tarifară integrată;
  • simplificarea tarifară, ușurința utilizării și asigurarea echității financiare a sistemului tarifar în raport cu utilizatorul final.

Obiectivele specifice sunt:

  • reducerea emisiilor de carbon și a emisiilor de poluanți, prin eficientizarea operării serviciilor de transport public și prin diminuarea repartiției modale a transportului privat individual;
  • creșterea accesibilității și eficienței sistemului de transport public;
  • creșterea calității serviciilor oferite și, implicit, creșterea numărului de călători;
  • reducerea cheltuielilor serviciului de transportului public în bugetul Capitalei și al Județului Ilfov;
  • optimizarea profitului operatorilor de transport public;
  • controlul și reducerea fraudei la nivelul rețelei de transport public;
  • integrarea și interoperabilitatea la nivelul sistemului de transport public între servicii și operatori de transport.