Serviciul de Monitorizare Transport Public și Control Transport Public (SMTPCTP), face parte din direcția AMT, Autoritatea Metropolitană de Transport și are ca obiect principal Monitorizarea și Controlul transportului public efectuat de operatorii cu care TPBI a încheiat „Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport” (S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB S.A, S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A și S.C. ECOTRANS STCM S.R.L).

Pentru realizarea monitorizării transportului public, a fost asigurat accesul la aplicațiile software utilizate de operatori, respectiv THOREB și RADCOM. Prin utilizarea aplicațiilor menționate anterior, putem monitoriza în timp real deplasarea vehiculelor dotate de GPS și modul în care se desfășoară activitatea de transport public (aderența la programul de circulație, frecvența de circulație și staționări la capăt de linie).

De asemenea se poate realiza analiza rapoartelor generate de aceste aplicații, ca și istoric al modului de efectuare a prestației, ceea ce ne permite ca la sfârșitul fiecărei luni să putem verifica prestația fiecărui operator înainte de avizarea pentru plată.

Principalele activități desfășurate în cadrul serviciului sunt următoarele:

1. Monitorizarea și controlul parametrilor de exploatare prin utilizarea aplicațiilor software RADCOM și THOREB;

2. Efectuarea controlului în teren, având ca scop verificarea respectării programului de circulație din fiecare stație și capăt de linie, amenajarea capetelor de linie, problemele generate de trafic, gradul de încărcare din vehicule, verificarea igienizării vehiculelor, funcționarea sistemelor de taxare, sistemele de supraveghere video și sistemele de numărare călători;

3. Verificarea modului în care sunt completate și prelucrate foile de parcurs în sistemele software de prelucrare utilizate de operatori;

4. Verificarea informațiilor primite, cu ajutorul aplicațiilor software, dar și a activității de control din teren, pentru  soluționarea reclamațiilor;

5. Colectarea și furnizarea diverselor date către alte departamente interne din cadrul TPBI, cu privire la desfășurarea activității de transport public în vederea ajustării programului de circulație, calcularea indicatorilor de performanță și stabilirea compensației pentru fiecare operator;

6. Activități de analiză și B.I. cu privire la activitatea de transport public din zona Metropolitană București – Ilfov;

Întreaga activitate a serviciului se bazează pe Centrul de Monitorizare și Control Transport Public pentru zona Metropolitană București – Ilfov, centru care funcționează în cadrul serviciului.

Principalele componente ale Centrului de Monitorizare sunt următoarele:

1. Video Wall compus din 18 monitoare de înaltă rezoluție;

2. Trei stații de lucru, unde Inspectorii de Trafic monitorizează în timp real desfășurarea transportului public, cu ajutorul aplicațiilor software și al imaginilor video primite de la Centrul de Management al Traficului;

3. Server aplicații.

Vizualizarea în timp real a zonelor unde apar perturbări ale traficului, permite interpretarea rapidă și exactă a datelor furnizate de aplicațiile de monitorizare. Astfel, avem posibilitatea de intervenție rapidă și contactarea dispeceratelor operatorilor.

Rolul TPBI este de a asigura integrarea tuturor serviciilor de transport public din zona metropolitană, servicii asigurate de operatorii aflați sub contract. Transportul public este văzut unitar la nivel metropolitan și toate programele de circulație sunt corelate.