Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) i-a penalizat cu 54.200 de lei pe operatorii care asigură serviciul pe raza regiunii, pentru nerespectarea programului de transport în luna septembrie a.c.

Acesta este cel de-al doilea pachet de sancțiuni aplicate după intrarea în vigoare, la 1 august 2021, a contractelor de delegare a serviciului către cei patru operatori din regiune (STB SA, STV SA, Ecotrans STCM SRL și Regio Serv Transport SRL). Sancțiunile au fost aplicate atât în urma sesizărilor publicului călător, dar mai ales ca urmare a acțiunilor de control și verificare prin sondaj a activității operatorilor. Cele mai multe nereguli au fost consemnate în legătură cu nerespectarea orelor de plecare a vehiculelor de la capetele de linie.

STB SA, care este principalul operator de transport din București și Ilfov, asigurând funcționarea a 175 de linii din totalul celor 200 din regiune, are și cele mai multe abateri și va suporta amenzi în valoare totală de 53.100 lei. Printre abaterile constatate la STB SA se numără nefuncționarea sistemului de monitorizare, dar și nerespectarea programului de plecare a vehiculelor de la capetele de linie. Pe de altă parte, deși au fost înregistrate unele progrese în privința curățeniei, TPBI insistă ca operatorul de transport să facă eforturi pentru a asigura igiena în mijloacele de transport în comun.

Un alt operator, societatea Regio Serv Transport SRL, care operează doar două linii regionale, a primit amenzi în valoare de 600 lei, iar Ecotrans STCM SRL, care operează patru linii regionale, a primit amenzi de 500 de lei.

TPBI amintește publicului călător că acțiunile de control vor continua la toți operatorii, pe întreaga perioadă de 10 ani a derulării contractelor de delegare a serviciului public de transport de călători. TPBI face apel la călători să își exercite dreptul civic de a semnala orice neregulă sau abatere de la program ale operatorilor, prin accesarea site-ului tpbi.ro, menționând de fiecare dată ora, locul și numărul vehiculului în cauză.

TPBI este primul organism, creat la nivel regional, care a fost constituit sub forma unei structuri de cooperare a celor 42 de autorități publice locale din regiune, primind mandat din partea acestora pentru înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea serviciului de transport public de călători pe toată aria de competență, conform Regulamentului CE 1370/2007.