Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a decis suplimentarea parcului de vehicule pe încă 33 de linii de transport în comun, în vederea oferirii unui servicu de calitate publicului călător, precum și pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV 2. În luarea acestei hotărâri, TPBI a ținut cont atât de gradul de încărcare al vehiculelor existente, dar și de solicitările primite din partea călătorilor.

Astfel, începând de luni, 18 octombrie 2021, a fost suplimentat numărul de vehicule pe următoarele linii: 101, 102, 103, 105, 106, 116, 122, 131, 135, 138, 141, 173, 178, 205, 220, 221, 222, 243, 253, 278, 313, 331, 368, 382, 783, 405, 434, 438, 443, 446, 447, 447B și 448. Recent, începând cu data de 11 octombrie, liniile 25, 36, 55, 85, 86, 93, 112, 117, 123, 137, 139, 162, 163, 226, 301, 330 au beneficiat, la rândul lor, de mărirea parcului de vehicule.

Aceasta este cea de-a treia majorare a parcului de vehicule, după intrarea în vigoare, de la 1 august 2021, a contractelor de delegare pe 10 ani a serviciului de transport public local de călători cu cei patru operatori regionali: Societatea de Transport București – STB SA, Serviciul Transport Voluntari – STV SA, Ecotrans STCM SRL și Regio Serv Transport SRL.

TPBI va continua să analizeze îmbunătățirea transportului public din regiune, prin reorganizarea și optimizarea rutelor, dar și prin creșterea capacității de transport, având această posibilitate ca urmare a votului favorabil dat de consilierii municipali propunerii Primarului General de suplimentare cu  200 milioane de lei pentru bugetul alocat transportului public local.

TPBI este primul organism creat la nivel regional care a fost constituit sub forma unei structuri de cooperare a celor 42 de autorități publice locale din regiune, primind mandat din partea acestora pentru înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea serviciului de transport public de călători pe toată aria de competență, conform Regulamentului CE 1370/2007.