Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a decis creșterea numărului de curse pe 48 de linii de transport în comun, cele mai solicitate din regiune.

Așadar, începând cu data de 11 octombrie 2021 va fi suplimentat numărul de curse pe 16 linii: 25, 36, 55, 85, 86, 93, 112, 117, 123, 137, 139, 162, 163, 226, 301, 330.

Începând cu 18 octombrie 2021, călătorii vor avea parte de mai multe curse pe încă 32 linii, și anume: 101, 102, 103, 105, 106, 116, 122, 131, 135, 138, 141, 173, 178, 205, 220, 221, 222, 243, 253, 278, 313, 331, 368, 382, 783, 405, 434, 438, 443, 446, 447, 448.

TPBI analizează permanent optimizarea rețelei de transport la nivelul întregii regiuni București-Ilfov, intervenind punctual și adaptând numărul de vehicule potrivit cererii, capacității de transport a operatorilor, dar și în funcție de bugetul primăriilor din localitățile membre.

TPBI va continua să analizeze îmbunătățirea transportului public din regiune, prin reorganizarea și optimizarea rutelor, dar și prin creșterea capacității de transport, având această posibilitate ca urmare a votului favorabil dat de consilierii municipali propunerii Primarului General de creștere cu  200 milioane de lei pentru bugetul alocat transportului public local.

TPBI a luat decizia creșterii capacității de transport ținând cont și de rezultatele consultării celor patru operatori de transport public de călători din regiune. În cadrul discuțiilor cu aceștia, au fost luate în calcul atât gradul de încărcare al vehiculelor existente, dar și solicitările primite din partea călătorilor.

TPBI este primul organism creat la nivel regional care a fost constituit sub forma unei structuri de cooperare a celor 42 de autorități publice locale din regiune, primind mandat din partea acestora pentru înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea serviciului de transport public de călători pe toată aria de competență, conform Regulamentului CE 1370/2007.