Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a lansat ieri (21.08.2023) pe platforma e-licitatie.ro anunțul de participare pentru achiziția Studiului de Fezabilitate pentru primul serviciu de Tren Metropolitan, pe traseul București Nord – Scroviștea.

Pe acest traseu, există deja trei operatori licențiați, cu trenuri Regio, secția fiind deservită de 19 trenuri cu oprire în toate punctele. Urmează ca, după finalizarea investițiilor pentru care s-a lansat recent achiziția de servicii, numărul trenurilor sa fie suplimentat.

Totodată, Primăria Capitalei a lansat pe platforma electronică de licitații anunțul pentru achiziția serviciilor pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru „Dezvoltarea serviciilor de tren urban pe semi-inelul feroviar de nord”, pentru realizarea și amenajarea a 10 puncte de oprire pe traseele serviciilor de tren București Nord-București Obor, București Nord-București Vest și București Vest-București Obor.

Proiectul de Tren Metropolitan dezvoltat de TPBI este aprobat prin Ordin al ministrului Transporturilor nr.1448/27.07.2023 și are încheiat un Protocol de colaborare între Compania Națională Căi Ferate (CNCF) CFR SA și Primăria Municipiului București (PMB). Urmează extinderea serviciilor către Fundulea, linie electrificată atât dinspre București Nord, cât și în relația cu București-Obor, în baza unui protocol care este în pregătire între Primăria Brănești și TPBI.

După primul serviciu de tren (S1) București Nord – Aeroportul Internațional Otopeni „Henri Coandă”, acesta fiind deja consacrat și demonstrându-și în scurt timp utilitatea, urmează implementarea primei faze de investiții, utilizând infrastructura existentă:

  • S2: București Nord-Scroviștea;
  • S3: București Nord-București Obor;
  • S4: București Nord-București Vest;
  • S5: București Vest-București Obor.

TPBI a publicat la data de 4 octombrie 2022 un anunț în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin care invită toate entitățile interesate să participe la procedura de atribuire competitivă a contractului de servicii publice pentru transportul feroviar aferent Trenului Metropolitan București-Ilfov.

În luna aprilie 2022, a fost finalizat Planul Investițional al Trenului Metropolitan București-Ilfov, care analizează și prioritizează 25 de rute feroviare, proiectele însumând peste 900 de milioane de euro, din care peste 614 milioane de euro reprezintă achiziția de material rulant electric-hibrid, nou.

Proiectul de implementare a trenului metropolitan are trei componente majore:

  1. Achiziția de material rulant ecologic: Proiectul TPBI de livrare către populație și agenții economici a serviciilor de tren urban și metropolitan vizează, într-o primă fază, utilizarea infrastructurii feroviare existente, în urma unor proiecte de reînnoire care să permită asigurarea unei viteze comerciale ridicate (peste 40 km/h), asigurarea accesibilității pentru persoanele cu mobilitate redusă în zona stațiilor și în vehicule, accesul nediscriminatoriu ca puncte de interes economic, social și cultural, protejarea mediului prin reducerea poluării chimice și fonice, creșterea siguranței și securității călătorilor și locuitorilor din arealul feroviar, reducerea costurilor de transport în scopul reducerii presiunii pe bugetul public, identificarea zonelor de înființare a parcărilor de tip „Park and Ride”, pregătirea documentațiilor necesare realizării documentației necesare pentru investițiile de implementare treptată a serviciilor de tren metropolitan și a proiectelor complementare.
  2. Înființări de puncte noi de oprire și alte lucrări de infrastructură, modernizări de stații, neprinse în prima lucrare, care vor fi făcute în baza acordului de parteneriat între CFR și TPBI.
  3. Modernizarea, reabilitarea, dublarea, electrificarea Centurii feroviare București, care se află pe rețeaua TEN-T european și pentru care CFR SA a adjudecat câștigătorul pentru realizarea Studiului de Fezabilitate, care durează doi ani, după care încep execuțiile pe un orizont de alți cinci ani, în mai multe etape.