Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a participat în calitate de observator, prin reprezentanții săi, la prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional București-Ilfov 2021-2027, ce a avut loc miercuri, 03.05.2023, la Hotelul Radisson Blu.

În calitate de autoritate de transport public de suprafață pentru regiunea București-Ilfov, de entitate de monitorizare a implementării proiectelor din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) București – Ilfov 2016-2030, de viitor contractant a unor noi servicii de transport public cu Trenul Metropolitan București-Ilfov, dar și prin suportul oferit membrilor săi în pregătirea și derularea proiectelor de mobilitate urbană, TPBI va sprijini procesul de realizare a ghidurilor de finanțare, precum și reglementarea proiectelor finanțate din Programul Operațional Regional București-Ilfov (POR B-I).

TPBI este implicată în pregătirea și derularea a peste 20 de proiecte cu finanțare locală, națională sau europeană, care vizează îmbunătățirea mobilității în regiunea București-Ilfov, unele dintre acestea fiind derulate de membrii Asociației, respectiv Primăria Municipiului București, Consiliul Județean Ilfov și/ sau de cele 40 de unități administrativ teritoriale din județ.

TPBI a fost constituită sub forma unei structuri de cooperare a celor 42 de autorități publice locale din regiunea București-Ilfov, primind mandat din partea acestora pentru înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea serviciului de transport public de călători pe toată aria de competență, conform Regulamentului CE 1370/2007.