Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) atrage în mod public atenția operatorilor din regiune să respecte prevederile contractuale în ceea ce privește programul de circulație și curățenia în vehicule, riscând altfel sancțiuni dure.

Pentru a se asigura de respectarea contractelor, conducerea TPBI a dispus marți, 10 august a. c., efectuarea permanentă de controale inopinate în depouri și autobaze pentru a verifica dacă vehiculele ies în traseu igienizate. Totodată, începând cu data de 1 august, TPBI face controale la capetele de linie pentru a verifica respectarea orelor de plecare de către conducătorii de vehicule.

Aceste măsuri fac parte dintr-un pachet mai amplu, prin care TPBI urmărește creșterea gradului de confort și al calității serviciilor oferite călătorilor de către cei patru operatori de transport din regiunea București-Ilfov: STB SA, STV SA, Ecotrans STCM SRL și Regio Serv Transport SRL.

Pe de altă parte, TPBI se va asigura că operatorii vor afișa în mijloacele de transport în comun atât indicativul vehiculului, cât și adresa de email și numărul de telefon unde călătorii să poată sesiza problemele apărute, pentru a fi soluționate cât mai operativ. În același timp, TPBI lucrează la o platformă publică de petiții, care va funcționa online și va centraliza toate petițiile din domeniul transportului public de călători pe regiunea București – Ilfov.

TPBI este primul organism, creat la nivel regional, care a fost constituit sub forma unei structuri de cooperare a celor 42 de autorități publice locale din regiune, primind mandat din partea acestora pentru înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea serviciului de transport public de călători pe toată aria de competență, conform Regulamentului CE 1370/2007.