Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a aplicat primele amenzi, după intrarea în vigoare, la 1 august 2021, a contractelor de delegare a serviciului către cei patru operatori din regiune. Deși acțiunile de control și verificare prin sondaj a activității operatorilor au avut, pentru început, un caracter predominant preventiv, nivelul sancțiunilor se ridică la 84.400 de lei și au fost aplicate pentru nerespectarea orelor de plecare a vehiculelor de la capetele de linie, precum și pentru nerespectarea indicatorilor de performanță.

Astfel, sumele datorate de fiecare operator vor fi oprite de TPBI din garanția de bună execuție depusă la semnarea contractului.

STB SA, care este principalul operator de transport din regiune, asigurând funcționarea a 175 de linii din totalul celor 200 din regiune, are și cele mai multe abateri și va suporta amenzi în valoare totală de 57.500 lei pentru nefuncționarea sistemului de monitorizare a vehiculelor, dar și pentru nerespectarea programului de plecare a vehiculelor de la capetele de linie (131 de plecări întârziate și 442 plecări înaintate). Pe de altă parte, TPBI a constatat incapacitatea fizică a STB SA de a asigura curățenia pentru toate vehiculele și a avertizat operatorul că nu respectă procedurile stabilite și că personalul alocat acestui serviciu este total insuficient.

La rândul săuSTV SA, al doilea operator ca mărime, asigurând transportul pe 19 linii regionale, a primit sancțiuni în valoare totală de 24.400 lei, pentru nerespectarea indicatorilor de performanță, la care se adaugă 44 de abateri privind plecarea de la capete de linie (19 plecări întârziate și 25 de plecări înaintate).

Și societatea Regio Serv Transport SRL, care operează doar două linii regionale, a primit amenzi în valoare de 2.500 lei, dar pentru 25 de abateri de la programul de transport, prin neefectuarea unor curse programate.

Singura societate care nu a fost sancționată de către TPBI este Ecotrans STCM SRL, care operează patru linii regionale, în activitatea acesteia nefiind identificată nicio neconformitate.

TPBI precizează că acțiunile de control vor continua la toți operatorii, pe întreaga perioadă de 10 ani a derulării contractelor de delegare a serviciului public de transport de călători.

Pe de altă parte, TPBI amintește publicului că, începând cu data de 1 septembrie a.c., vor fi intensificate și acțiunile de control al titlurilor de călătorie, iar călătorii frauduloși vor fi amendați cu sume, de la 80 de lei (suprataxă), până la 300-500 de lei (proces-verbal de contravenție). TPBI face apel la călători să își achite deplasările utilizând toate facilitățile puse la dispoziție în acest sens: plata cu card de transport, cu cardul bancar contactless direct la validator, plata de pe telefonul mobil prin aplicația 24Pay sau prin SMS etc.

TPBI este primul organism, creat la nivel regional, care a fost constituit sub forma unei structuri de cooperare a celor 42 de autorități publice locale din regiune, primind mandat din partea acestora pentru înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea serviciului de transport public de călători pe toată aria de competență, conform Regulamentului CE 1370/2007.