În weekendul 04.09.2021-05.09.2021, în Municipiul București vor avea loc mai multe evenimente sportive, motiv pentru care traficul rutier va fi restricționat în diferite zone ale Capitalei. Ca urmare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus modificarea traseelor a 46 de linii de transport în comun și înființarea a patru linii navetă de autobuz.

Astfel, în ziua de sâmbătă, 04.09.2021, se va desfășura competiția sportivă „Bucharest Half Marathon”, cu devierea a 12 linii de autobuz (104, 116, 117, 123, 133, 136, 232, 312, 313, 361, 385 și 783).

În ziua de duminică, 05.09.2021, se vor desfășura trei competiții sportive („Bucharest Half Marathon”, „Turul Ciclist al României” și meciul de fotbal România – Liechtenstein), cu afectarea liniilor 1, 24, 40, 44, 45, 46, 61, 66, 69, 70, 79, 85, 86, 90, 97, 104, 116, 117, 122, 123, 131, 133, 136, 137, 138, 143, 168, 178, 201, 205, 226, 231, 232, 282, 312, 313, 330, 331, 335, 361, 368, 381, 385, 783.

Sâmbătă, 04.09.2021, în perioada restricțiilor de circulație, la dispoziția Poliției Rutiere, traseele vor fi modificate în felul următor:

Linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între „Cora Pantelimon” şi intersecţia Şos. Mihai Bravu/Bd. Decebal, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Mihai Bravu, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii (comun cu linia 381), Bd. I. C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I până la „Piaţa Rosetti”;

Linia 116 va funcţiona pe un traseu scurtat între „Gara Progresul” şi terminalul „Piaţa Unirii” – capătul de linie al troleibuzelor 73, 74 și 76;

Linia 117 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” şi Piaţa Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii Aleea II (capătul liniei 783), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază;

Linia 123 va funcţiona pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” şi intersecţia Calea Vitan/Calea Dudeşti/Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri, pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Spl. Independenţei, Str. Constantin Noica, Calea Plevnei, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord, cu ȋntoarcere pe Str. Witing, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenţei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. I.C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual;

Linia 133 va funcţiona pe traseul de bază ȋntre terminalul „Gara Basarab” şi intersecţia Str. Traian/Calea Călărași, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri, pe Calea Călărași, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudeşti, Bd. O. Goga, Str. Nerva Traian, Calea Vǎcǎreşti, terminal „Bd. Tineretului”;

Linia 136 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Vest Militari” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria;

Linia 232 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Platforma Comercială Arcade Berceni” şi Piaţa Unirii unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii Aleea II (capătul liniei 783), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. Dr. C-tin Istrate, apoi traseul actual;

Linia 312 va funcţiona între „Piaţa de Gros” şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/ Splaiul Unirii, apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Unirii, Calea Văcăreşti, apoi traseul actual;

Linia 313 va funcţiona pe un traseu scurtat între „Piaţa de Gros” şi terminalul „Piaţa Unirii” – capătul de linie al troleibuzelor 73, 74 și 76;

Linia 361 va funcţiona pe traseu de bazǎ ȋntre „Complex Comercial Bǎneasa” şi intersecţia Şos. Kiseleff/Bd. Constantin Prezan (Piaţa Arcului de Triumf), apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Bd. Constantin Prezan, Bd, Aviatorilor, Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. Gh. Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu pânǎ la Piaţa Universitǎţii;

Linia 385 va funcţiona pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Bd. Tudor Vladimirescu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii Aleea II (capătul liniei 783), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie, apoi traseul de bază;

Linia 783 va funcţiona pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandă” şi Piața Universităţii, apoi pe Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, terminal „Piaţa Unirii”, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, apoi traseul actual.

Duminică, 05.09.2021, liniile de transport în comun vor fi modificate astfel:

Linia 1 (ramura de sud), începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, va funcţiona pe traseul de bazǎ între „Romprim’’ şi intersecţia Şos. Mihai Bravu/Calea Vitan, apoi prin Calea Vitan, Calea Dudeşti, cu întoarcere pe Şos. Mihai Bravu, Cal. Vǎcǎreşti, Şos. Olteniței;

Linia 1 (ramura de nord), începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, va funcţiona pe traseul de bază între cap linie „Banu Manta’’ şi „Piaţa Iancului’’;

Liniile 24 şi 45, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, vor funcţiona pe traseele de bază între terminalele „Cartier Dămăroaia”, respectiv „Mezeş” şi intersecția Bd. Ion Mihalache/Str. Dr. Felix, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Dr. Felix, Şos. Nicolae Titulescu, până la terminalul „Banu Manta”;

Linia 40, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, va funcţiona între terminalul „Piaţa Sf. Vineri” şi intersecţia Calea Călăraşilor/Str. Traian, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Şos. Iancului, Şos. Pantelimon, Bd. Chişinău, Bd. Basarabia, apoi traseul actual;

Linia 44, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, va funcţiona pe traseul un traseu scurtat între terminalul „Cartier 16 Februarie” şi „Gara Basarab”;

Linia 46, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, va funcţiona pe traseul actual între terminalul „Republica” şi intersecția Șos. Nicolae Titulescu/Str. Dr. Felix, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Nicolae Titulescu, până la terminalul „Banu Manta”;

Linia 61 se suspendă;

Linia 66 va funcţiona pe traseul de bază între „Spitalul Fundeni” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Dimitrie D. Gerota, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul de bază;

Linia 69 se suspendă și va fi înființată linia navetă 669, care va funcţiona, de la ora ieşirii parcului până la retragere, între terminalul „Valea Argeşului” şi „Piaţa Operei” pe un traseu comun cu linia 69, în ambele sensuri pe Str. Valea Argesului, Drumul Taberei (ramura de sud), Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei, Bd. G-ral Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, Șos. Cotroceni, Bd. Dr. Marinescu, Bd. Eroii Sanitari, Piaţa Operei, cu ȋntoarcere pe Podul Operei;

Linia 70 se suspendă și va fi înființată linia navetă 670, care va funcţiona de la ora ieşirii parcului până la reluarea circulaţiei rutiere în zona restricţionată, între terminalul „Bd. Basarabia” şi Piaţa Universităţii pe Str. Lucreţiu Pǎtrǎşcanu, Str. Constantin Brancuşi, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I;

Linia 79 va fi suspendată, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor;

Linia 85 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Baicului” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Dimitrie D. Gerota, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul de bază;

Linia 86 va fi suspendată, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor. După ora 15.00, va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Dridu” şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, până la Depoul Vatra Luminoasă. În perioada suspendării liniei 86, va fi înființată linia navetă 665, care va funcţiona între „Dridu” şi „Gara de Nord”, pe Str. Pajurei, Bd. Bucureştii Noi, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, cu întoarcere în zona fântânii centrale (comun cu liniile 182 şi 205);

Linia 90 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Arena Naţională” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Dimitrie D. Gerota, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul de bază. După ora 15.00, până la ridicarea restricțiilor de către Poliția Rutieră, va funcţiona între Piaţa Rosetti şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, până la Depoul Vatra Luminoasă;

Linia 97 va fi suspendată, urmând să redevină funcțională după ora 14.00. În locul ei va funcționa linia navetă 697, de la ora ieşirii parcului până la reluarea circulaţiei troleibuzelor liniei 97, pe traseul: terminal „Strǎuleşti” – „Gara de Nord”, pe Bd. Bucureştii Noi, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, cu întoarcere în zona fântânii centrale (comun cu liniile 182 şi 205).

Linia 104, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, va funcţiona pe traseul de bază între „Cora Pantelimon” şi intersecţia Şos. Mihai Bravu/Bd. Decebal, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Mihai Bravu, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii (comun cu linia 381), Bd. I. C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I până la „Piaţa Rosetti”;

Linia 116, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, va funcţiona pe un traseu scurtat între „Gara Progresul” şi terminalul „Piaţa Unirii” – capătul de linie al troleibuzelor 73, 74 și 76;

Linia 117, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” şi Piaţa Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii Aleea II (capătul liniei 783), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază;

Liniile 122, 137 şi 138, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, vor funcţiona pe traseele de bază între terminalele „Complex Cartier Latin”, „Carrefour Militari”, respectiv „Cartier Militari” şi intersecţia Bd. Eroilor/Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Cotroceni, Splaiul Independenței (malul drept), Bd. Eroilor, apoi traseele de bază;

Linia 123, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată,  va funcţiona pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” şi intersecţia Calea Vitan/Calea Dudeşti/Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Şos. Panduri, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Plevnei, Şos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, cu întoarcere pe Str. Witing, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, Str. Dumitru Bagdasar, Şos. Panduri, apoi traseul de ducere;

Linia 131, începând cu ora 10.30 și până la ridicarea restricțiilor, va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Complex Comercial Băneasa” și Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Str. Dr. Iacob Felix, Şos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Cal. Dorobanţi, apoi traseul de bază;

Linia 133, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată,  va funcţiona între terminalele „Gara Basarab” şi „Bd. Tineretului” pe Bd. Dinicu Golescu, Piaţa Gării de Nord, Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Şos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanţi, Bd. Dacia, Str. Dimitrie Onciu, Str. Zece Mese, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Calea Vǎcǎreşti, cu întoarcere pe Calea Vǎcǎreşti, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Calea Dudeşti, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Bd. Dacia, Str. Polonă, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu;

Linia 136, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată,  va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Vest Militari” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria;

Linia 143 va funcţiona, începând cu ora 15.00, pe traseul de bază între terminalul „Bucur Obor” şi intersecţia Str. Baicului/Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul „Baicului” (capătul liniilor 69, 85, 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Dumitru Slugeru, Str. Heliade între Vii, Şos. Electronicii, Str. Baicului, Bd. Gării Obor, Bd. Ferdinand, Şos. Pantelimon, Str. Ziduri Moşi, Şos. Colentina, până la „Bucur Obor”;

Liniile 168, 226 şi 368, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată,  vor funcţiona pe traseele de bază între „Cartier Constantin Brâncuşi”, „Depoul Alexandria” respectiv „Valea Oltului” şi intersecţia Bd. Eroilor/Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței (malul drept), Podul Operei, cu ȋntoarcere pe Splaiul Independenței (malul stâng), Bd. Eroilor, apoi traseele de bază;

Linia 178, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată,  va funcţiona între terminalul „Cartier Militari” şi intersecţia Bd. Dinicu Golescu/Str. Witing, apoi pe un traseu modificat pe Str. Witing, Cal. Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, cu întoarcere pe Bd. Dinicu Golescu, Şos. Orhideelor, apoi traseul de bază;

Linia 201, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată,  va funcţiona pe traseul de bază între „Semănătoarea” şi Podul Operei, cu ȋntoarcere pe Splaiul Independenţei (malul stâng), apoi traseul actual;

Linia 205 va funcţiona, până la ora 10.30, pe traseul de bază între „Strǎuleşti” şi intersecția Bd. Ion Mihalache/Bd. Banu Manta, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Banu Manta, Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, până la „Gara de Nord”. După ora 10.30, va funcţiona pe sensul spre Gara de Nord pe traseul actual, între terminalul „Strǎuleşti” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Piaţa Gării de Nord, cu ȋntoarcere pe Bd. Gheorghe Duca, Str. Alexandru Ioan Cuza, Şos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Mărăşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti, apoi traseul actual;

Linia 231, începând cu ora 10.30 și până la ridicarea restricțiilor, va funcţiona pe traseul de bază între „Cartier Henri Coanda” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Regele Mihai I (pe locală), rond Piaţa Presei, Bd. Mărăști, terminal „Piaţa Presei”, cu ȋntoarcere pe Bd. Mărăști, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogǎrii, Str. Nicolae Caramfil, Șos. Pipera, apoi traseul actual;

Linia 232, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată,  va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Platforma Comercială Arcade Berceni” şi Piaţa Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii Aleea II (capătul liniei 783), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. Dr. C-tin Istrate, apoi traseul de bază;

Linia 282, începând cu ora 10.30 și până la ridicarea restricțiilor, va funcţiona pe traseul de bază între „Șoseaua Fundeni” şi intersecţia Str. Radu Beller/Cal. Dorobanţi, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Cal. Dorobanţi, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoria, Șos. Nicolae Titulescu, apoi traseul de bază;

Linia 312, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată,  va funcţiona între „Piaţa de Gros” şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/Splaiul Unirii, apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Unirii, Calea Văcăreşti, apoi traseul de bază;

Linia 313, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată,  va funcţiona pe un traseu scurtat între „Piaţa de Gros” şi terminalul „Piaţa Unirii” – capătul de linie al troleibuzelor 73, 74 și 76;

– Linia 330, începând cu ora 10.30 și până la ridicarea restricțiilor, va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Faur” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Regele Mihai I (pe locală), rond Piaţa Presei, Bd. Mărăști, terminal „Piaţa Presei”, cu ȋntoarcere pe Bd. Mărăști, Bd. Regele Mihai I, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Str. Dr. Iacob Felix, Şos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, apoi traseul actual;

Linia 331, începând cu ora 10.30 și până la ridicarea restricțiilor, va funcţiona pe traseul de bază între „Cartier Dămăroaia” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Str. Dr. Iacob Felix, Şos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Cal. Dorobanţi, apoi traseul actual;

Linia 335, începând cu ora 10.30 și până la ridicarea restricțiilor, va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Complex Comercial Băneasa” şi intersecţia Şos. Bucureşti-Ploieşti/Bd. Aerogării, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Aerogării, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Beijing, Bd. Aviatorilor, Calea Dorobanţi, apoi traseul de bază. Celălalt sens nu se va modifica;

Linia 336, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată,  va funcţiona pe traseul de bază între „Complex Comercial Apusului” şi intersecţia Splaiul Independenţei (malul drept)/Bd. Eroii Sanitari (Podul Operei), apoi pe Bd. Eroii Sanitari pȃnă „Piaţa Operei” (capătul liniei 104), cu întoarcere pe Bd. Eroii Sanitari, Bd. Gh. Marinescu, apoi traseul actual;

Linia 361 va funcţiona, până la ora 10.30, pe traseul de bazǎ ȋntre „Complex Comercial Bǎneasa” şi intersecţia Şos. Kiseleff/Bd. Constantin Prezan (Piaţa Arcului de Triumf), apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Bd. Constantin Prezan, Bd, Aviatorilor, Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. Gh. Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu pânǎ la Piaţa Universitǎţii cu ȋntoarcere ȋn rond. După ora 10.30, va funcţiona pe traseul de bazǎ ȋntre „Complex Comercial Bǎneasa” şi intersecţia Şos. Bucureşti Ploieşti/Bd. Aerogǎrii, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Aerogǎrii, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Beijing, Bd. Aviatorilor, Piaţa Victoriei, Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu pânǎ la Piaţa Universităţii, cu ȋntoarcere pe Bd. Nicolae Bǎlcescu, Bd. Gheorghe Magheru, apoi traseul de bază;

Linia 381, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată,  va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Piaţa Reşiţa” şi Piaţa Romană, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Dacia, Str. Polonă, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Șos. Nicolae Titulescu, Str Dr. Felix, Bd. Ion Mihalache, pȃnă la terminalul „Clabucet”, cu întoarcere pe Cal. Griviţei, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Dr. Felix, Şos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Cal. Dorobanţi, Bd. Dacia, Piaţa Romană, Bd. Gh. Magheru, apoi traseul de bază;

Linia 385, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată,  va funcţiona pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Bd. Tudor Vladimirescu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii Aleea II (capătul liniei 783), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie, apoi traseul de bază.

Linia 783 va funcţiona, până la ora 10.30, pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandă” şi Piața Arcului de Triumf, apoi pe Bd. Mareşal Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii Aleea II, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareşal Prezan, apoi traseul de bază. După ora 10.30, va funcţiona pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandǎ” şi intersecţia Şos. Bucureşti Ploieşti/Bd. Aerogǎrii, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Aerogării, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Beijing, Bd. Aviatorilor, Piaţa Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, apoi traseul de bază.

Competiţia sportivă „Bucharest Half Marathon” se va desfășura pe traseul: Bd. Libertății, Splaiul Independenței, Str. Vasile Pârvan, Str. Berzei, Str. Buzeşti, Piața Victoriei, Şos. Kiseleff cu întoarcere în Piața Arcului de Triumf (fără afectarea traficului rutier), apoi pe Şos. Kiseleff, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Str. Știrbei Vodă, Str. Ion Cȃmpineanu, Calea Victoriei, Splaiul Independenței, Str. Halelor, Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Piața Alba Iulia, Bd. Decebal, Piaţa Hurmuzachi, Bd. Basarabia, cu întoarcere înainte de intersecţia cu Bd. Chişinău, Bd. Basarabia, Bd. Decebal, Piaţa Hurmuzachi, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Bd. Libertății, Piaţa Constituţiei.

„Turul Ciclist al României” se va desfășura pe arterele Bd. Regele Mihai I (zona centrală) şi Şos. Kiseleff între Piaţa Arcul de Triumf şi Piaţa Victoriei.

Meciul de fotbal România – Liechtenstein se va desfășura pe „Arena Națională”, fiind afectată circulația pe arterele adiacente intrărilor pe stadion.