În vederea optimizării cererii de transport, TPBI a decis înființarea liniei de autobuz 203, pentru a asigura o nouă relație de transport locuitorilor din Cartierul „Greenfield” (nordul Capitalei), precum și modificarea traseelor liniilor 69, 90, 243 și 343, începând cu data de 15.03.2021.

Linia 203 va funcționa între terminalele „Greenfield” și „Piața Presei” pe următorul traseu:

Dus: Terminal „Greenfieldʺ, Aleea Teişani, bretea pasaj Otopeni,  DN 1, întoarcere pe bretelele pasajului Otopeni, DN1, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Bd. Mărăşti, terminal „Piaţa Preseiʺ.

Întors: Terminal „Piaţa Preseiʺ, Bd. Mărăşti, Șos. București-Ploieşti, bretea pasaj Otopeni, Aleea Teişani, terminal „Greenfieldʺ.

Linia 69 va circula pe un traseu modificat, astfel:

Dus: Terminal „Valea Argeşului”, Str. Valea Argesului, Drumul Taberei, Str. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei, Bd. G-ral Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, Şos. Cotroceni, Bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, Bd. Eroii Sanitari, Podul Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol I, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, terminal „Baicului”.

Întors: Terminal „Baicului”, Bd. Gării Obor, Bd. Ferdinand, Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Podul Operei, Bd. Eroii Sanitari, Bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, Şos. Cotroceni, Bd. Iuliu Maniu, Bd. G-ral Vasile Milea, Drumul Taberei, Str. Sibiu, Str. 1 Mai, Drumul Taberei, Str. Valea Argeșului, teminal „Valea Argeşului”.

Linia 90 va circula pe următorul traseu:

Dus: Terminal „Arena Naţională”, Bd. Pierre de Coubertin, Str. Vatra Luminoasă, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Podul Operei, Bd. Eroii Sanitari, Bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, Şos. Cotroceni, Bd. Iuliu Maniu, Bd. G-ral Vasile Milea, Drumul Taberei, Str. Sibiu, Str. 1 Mai, Drumul Taberei, Str. Valea Argeșului, teminal „Valea Argeşului”.

Întors: Teminal „Valea Argeşului”, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei, Str. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei, Bd. G-ral Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, Şos. Cotroceni, Bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, Bd. Eroii Sanitari, Podul Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Matei Voievod, Str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin, terminal „Arena Naţională”.

Linia 243 va funcționa între terminalele „CFR Constanța” și „Bd. Alexandru Obregia” astfel:

Dus: Terminal „Bd. Alexandru Obregiaʺ, Str. Turnu Măgurele, Str. Ion Iriceanu, Şos. Vitan Bârzeşti, Str. Haţeganu, Pod Râul Dâmboviţa, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chişinău, Str. Doamna Ghica, Str. Heliade între Vii, Str. Dumitru Slugeru, Str.Paharnicul Turturea, Str. Baicului, Bd. Gării Obor, Bd. Ferdinand, Şos. Pantelimon, Str. Ziduri Moşi, Şos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Str. Petricani, Str. Dimitrie Pompeiu, Str. Gara Herăstrău, Şos. Pipera, terminal „CFR Constanţaʺ.

Întors: Terminal „CFR Constanţaʺ, Şos. Pipera, Str. Barbu Văcărescu, Str.Fabrica de Glucoză, Str. Gara Herăstrău, Str. Dimitrie Pompeiu, Str. Petricani, Str. Doamna Ghica, Bd. Chişinău, Bd. Nicolae Grigorescu, Pod Râul Dâmboviţa, Str. Haţeganu, Şos.Vitan Bârzeşti, Str. Ion Iriceanu, Str. Turnu Măgurele, terminal „Bd. Alexandru Obregiaʺ.

Până la înființarea liniei regionale R414 (Bucur Obor – Fundeni), linia urbană 343 va funcționa provizoriu între terminalele „Fundeni” și „Piața Dorobanți” pe un traseu modificat, după cum urmează:

Dus: Terminal „Fundeniʺ, Str. Piersicului, Str. Drumul Gării, Str. Iza, bretea pasaj Fundeni, Şos. Fundeni, Şos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Str. Petricani, Str. Fabrica de Glucoză, Calea Floreasca, Bd. Mircea Eliade, Str. Av. Radu Beller, Piaţa Dorobanţi.

Întors: Piaţa Dorobanţi, Str. Av. Radu Beller, Bd. Mircea Eliade, Calea Floreasca, Str. Fabrica de Glucoză, Str. Petricani, Str. Doamna Ghica, Şos. Colentina, Şos.Fundeni, bretea pasaj Fundeni, Str. Iza, Str. Drumul Gării, Str. Piersicului, terminal „Fundeniʺ.