Liniile de autobuz 104, 116, 117, 123, 133, 312, 313, 323 și 385 vor funcționa pe trasee modificate în ziua de sâmbătă, 28 mai 2022, între orele 14.00 și 20.00. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a luat această măsură ca urmare a restricționării circulației rutiere pe Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii și Piața Alba Iulia (fără afectarea traficului rutier în rond), pentru desfășurarea evenimentului sportiv „The Color Run 2022”.

TPBI menționează că în cazul în care condițiile meteorologice nu vor permite desfășurarea evenimentului sportiv „The Color Run 2022” în ziua de sâmbătă, acesta va fi reprogramat duminică, 29 mai 2022, iar restricțiile de circulație și modificările traseelor vor fi aplicate la această dată.

Cele nouă linii de autobuz vor fi modificate astfel:

– linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între „Cora Pantelimon” şi Piața Alba Iulia, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Burebista, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, apoi traseul actual;

– linia 116 va funcţiona pe traseul de bază între „Gara Progresul” şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/ Bd. Unirii, apoi pe Bd. I.C. Brătianu, rond Piaţa Unirii, cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, apoi traseul actual;

linia 117 va funcţiona pe un traseu scurtat între „Cartier Confort Urban” şi terminalul „Piaţa Unirii” (fostul capăt al liniei 232);

– linia 123 va funcţiona pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” şi intersecţia Calea Vitan/ Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, apoi traseul actual;

– linia 133 va funcționa pe traseul de bază între terminalul ,,Gara Basarab” și intersecția Str. Traian/ Calea Călărași, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Calea Călărași, Str. Delea Nouă, Bd. Decebal, Piața Alba Iulia, Bd. Burebista, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, apoi traseul actual;

– linia 312 va funcţiona între „Platforma Comercială Arcade Berceni” şi intersecţia Splaiul Unirii/ Bd. Mărășești, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, rond Piața Unirii, Splaiul Unirii, apoi traseul actual;

– linia 313 va funcţiona pe traseul de bază între „Piaţa de Gros” şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/ Bd. Unirii, apoi pe Bd. I.C. Brătianu, rond Piaţa Unirii, cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, apoi traseul actual;

– linia 323 va funcţiona pe traseul de bază între „Zețarilor” şi intersecţia Bd. Mircea Vodă/ bretea Pasaj Mărășești, apoi pe bretea Pasaj Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, rond Piaţa Unirii, cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual.

– linia 385 va funcţiona de la terminalul „Piaţa Sf. Vineri”, pe Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Splaiul Independenței, apoi traseul actual.