„Maratonul Internațional București 2022” va modifica în acest weekend traseele a 40 de linii de transport public din Capitală, inclusiv înființarea a patru linii navetă de autobuz. La dispoziția Brigăzii Rutiere de Poliție, traficul rutier va fi restricționat începând de sâmbătă, 8 octombrie (ora 07.00) până duminică, 9 octombrie, pe următoarele artere: Bd. Libertății, Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, Bd. Națiunile Unite, Piața Constituției, Bd. Unirii, Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Mircea Vodă, Str. Halelor, Bd. B. P. Hașdeu, Str. Vasile Pârvan, Str. Berzei, Str. Buzești, Piața Victoriei, Șos. Pavel D. Kiseleff, Calea Victoriei, Str. Știrbei Vodă, Str. Ion Câmpineanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Mircea Vodă, Piața Alba Iulia, Bd. Burebista, Bd. Decebal, P-ța Hurmuzachi, Bd. Basarabia.

*

Ca urmare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus ca sâmbătă, 8 octombrie 2022, începând cu ora 07.00 și până la sfârșitul programului, autobuzele liniilor 136 și 385 vor circula astfel:

  • Linia 136 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Vest Militari” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul de la Piaţa Regina Maria;
  • Linia 385 va funcţiona pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Str. Izvor/ Str. B.P. Haşdeu/ Bd. Naţiunile Unite, apoi pe un traseu modificat pe Str. B.P. Haşdeu, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii (Aleea I), Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, „Piaţa Sf. Vineri”, cu întoarcere pe Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Str. Halelor, Splaiul Independenţei, Pod. Haşdeu, Str. B.P. Haşdeu, Str. Izvor, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual.

De asemenea, linia N101 va funcţiona în noaptea de 08/09.10.2022 pe traseul de bază între „Valea Oltului‟ şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria până la „Piaţa Unirii 2”.

*

Duminică, 9 octombrie, TPBI va modifica următoarele linii astfel:

Linia 1 va funcționa, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, între „Banu Manta” și „Piața Iancului. Până la revenirea tramvaielor 1 pe traseul de bază, va funcționa linia navetă de autobuz 601 între „Șura Mare” și „Piața Iancului” pe traseul: Șos. Giurgiului, Șos. Olteniţei (pe calea de rulare a tramvaielor), Calea Văcărești, pe pasajul Mihai Bravu, Șos. Mihai Bravu (intrare pe calea de rulare a tramvaielor la intersecţia Șos. Mihai Bravu/ Calea Vitan), prin pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu (intrare pe calea de rulare a tramvaielor cu ieșire la intersecţia Șos. Mihai Bravu/ Str. Vatra Luminoasă), ȋntoarcere la Piaţa Iancului, apoi pe Șos. Mihai Bravu (pe carosabil), prin pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu (intrare pe calea de rulare a tramvaielor cu ieșire la intersecţia Șos. Mihai Bravu/ Calea Vitan), pe pasajul Mihai Bravu, Calea Văcărești, rond Piaţa Sudului, Șos. Olteniţei (pe calea de rulare a tramvaielor), intrare ȋn terminalul „Șura Mare” pe calea de rulare a tramvaiului;

Linia 19 va funcționa, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, pe traseul de bază între terminalul „Zeţarilor” și Piaţa Eroii Revoluţiei, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Şos. Viilor, Str. Constantin Istrati, Bd. Mărăşeşti, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual până la terminalul „Complex Comercial Titan”;

Liniile 24 şi 45 vor funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, pe traseele de bază între terminalele „Cartier Dămăroaia”, respectiv „Mezeş” şi intersecția Bd. Ion Mihalache/ Str. Dr. Felix, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Dr. Felix, Şos. Nicolae Titulescu, până la terminalul „Banu Manta”;

– Linia 40 va funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată între terminalul „Complex Comercial Titan” şi intersecţia Bd. Basarabia/ Bd. Chișinău, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Șos. Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Calea Călărași, apoi traseul actual până la terminalul „Piaţa Sfânta Vineri”;

Linia 44 va fi suspendată pȃnă la reluarea circulației în zona restricționată pe Str. Berzei, perioadă ȋn care vagoanele repartizate pe aceasta vor fi distribuite pe linia 43;

– Linia 61 va funcționa pe tot parcursul zilei pe un traseu scurtat între „Master” și Podul Operei;

– Linia 66 va funcţiona pe tot parcursul zilei pe traseul de bază între „Spitalul Fundeni” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual;

– Linia 69 va fi suspendată pe tot parcursul zilei;

– Linia 70 va fi suspendată, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație (aproximativ, de la ora 14.00), când va funcţiona între terminalul „Bd. Basarabia” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual. Până la reluarea circulației troleibuzelor, va funcționa linia navetă de autobuz 670 între terminalul „Bd. Basarabia” şi Piaţa Universităţii pe Str. Lucreţiu Pǎtrǎşcanu, Str. C-tin Brâncuşi, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu,  Bd. Carol I, rond Piața Universității;

– Linia 79 va fi suspendată, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație (aproximativ, de la ora 14.00);

– Linia 85 va funcţiona pe tot parcursul zilei pe traseul de bază între terminalul „Baicului” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual;

– Linia 86 va fi suspendată, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație (aproximativ, de la ora 14.00). Până la reluarea circulației troleibuzelor, va funcționa linia navetă de autobuz 665 între terminalul „Dridu” şi „Gara de Nord”, pe Str. Pajurei, Bd. Bucureştii Noi, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, cu întoarcere în zona fântânii centrale (comun cu liniile 182 şi 205);

– Linia 90 va funcţiona pe tot parcursul zilei pe traseul de bază între terminalul „Arena Naţională” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual;

– Linia 97 va fi suspendată, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație (aproximativ, de la ora 14.00). Până la reluarea circulației troleibuzelor, va funcționa linia navetă de autobuz 697 între terminalul „Strǎuleşti” şi „Gara de Nord”, pe Bd. Bucureştii Noi, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, cu întoarcere în zona fântânii centrale (comun cu liniile 182 şi 205);

– Linia 104 va funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, pe traseul de bază între „Cora Pantelimon” şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă / Şos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii,  Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I până la „Piaţa Rosetti”;

– Linia 116 va funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, pe un traseu scurtat între „Gara Progresul” şi terminalul „Piaţa Unirii” (capătul troleibuzelor liniei 76);

– Linia 117 va funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” şi Piaţa Unirii 2 (capătul liniei 783), cu întoarcere din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii, Aleea II, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază;

– Liniile 122 şi 137 vor funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, pe traseele de bază între terminalele „Complex Cartier Latin”, respectiv „Carrefour Militari” şi intersecţia Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Cotroceni, Splaiul Independenței (malul drept), Bd. Eroilor, apoi traseele de bază;

– Linia 123 va funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” şi intersecţia Calea Vitan/ Calea Dudeşti/ Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, prin pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Şos. Panduri, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Cal. Plevnei, Şos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord, cu întoarcere pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, Str. Dumitru Bagdasar, Şos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, prin pasajul Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual;

– Linia 133 va funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, de la terminalul „Gara Basarab” pe Bd. Dinicu Golescu, Piaţa Gării de Nord, Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Şos. Nicolae Titulescu, prin pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanţi, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Dimitrie Onciu, Str. Zece Mese, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Splaiul Unirii, Calea Văcărești, terminal „Bd. Tineretului”, cu întoarcere pe Cal. Văcărești, Bd. Gheorghe Șincai, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, prin Pasajul Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Dudești, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Bd. Dacia, Str. Polonă, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Piaţa Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, terminal „Gara Basarab”;

– Linia 136 va funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, pe un traseu scurtat între „C.E.T. Vest Militari” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Str. Izvor (Piaţa Arsenalului);

– Liniile 168, 226 şi 368 vor funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, pe traseele de bază între „Cartier Constantin Brâncuşi”, „Depoul Alexandria”, respectiv „Valea Oltului” şi intersecţia Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței (malul drept), Podul Operei, cu ȋntoarcere pe Splaiul Independenței (malul stâng), Bd. Eroilor, apoi traseele de bază;

– Linia 178 va funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, între terminalul „Cartier Militari” şi intersecţia Bd. Dinicu Golescu/ Str. Witting, apoi pe un traseu modificat pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, cu întoarcere pe Bd. Dinicu Golescu, Şos. Orhideelor, apoi traseul de bază;

– Linia 201 va funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, pe traseul de bază între „Semănătoarea” şi Podul Operei, cu ȋntoarcere pe Splaiul Independenţei (malul stâng), apoi traseul actual;

– Linia 205 va funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, pe sensul spre Gara de Nord, pe traseul actual între terminalul „Strǎuleşti” şi intersecţia Bd. Ion Mihalache / Bd. Banu Manta, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Banu Manta, Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Piaţa Gării de Nord, cu ȋntoarcere pe Calea Griviței, Şos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, apoi traseul actual;

– Linia 223 va funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, pe sensul spre terminalul „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”, pe un traseu modificat de la intersecţia Splaiul Unirii/ Calea Vitan pe podul Vitan, Șos. Vitan-Bârzești, Șos. Olteniţei, Calea Văcărești, Bd. Gheorghe Șincai, Splaiul Unirii, terminal „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”;

– Linia 312 va funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, între „Platforma Comercială Arcade Berceni” şi intersecţia Calea Văcărești/ Șos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat pe Calea Văcărești, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, cu ȋntoarcere pe Splaiul Unirii, Șos. Mihai Bravu, apoi traseul actual;

– Linia 313 va funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, pe un traseu scurtat între „Piaţa de Gros” şi terminalul „Piaţa Unirii” (capătul troleibuzelor liniei 76);

– Linia 323 va funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, pe un traseu scurtat între terminalul „Zețarilor” şi terminalul „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”;

– Linia 336 va funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, pe traseul de bază între „Complex Comercial Apusului” şi intersecţia Splaiul Independenţei/ Bd. Eroii Sanitari (Podul Operei), apoi pe Bd. Eroii Sanitari pȃnă la „Piaţa Operei” (capătul liniei 104), cu întoarcere pe Bd. Eroii Sanitari, Bd. Gheorghe Marinescu, apoi traseul actual;

– Linia 361 va funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, pe traseul de bazǎ ȋntre „Complex Comercial Bǎneasa” şi intersecţia Şos. Kiseleff/ Bd. Constantin Prezan (Piaţa Arcul de Triumf), apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu pânǎ la Piaţa Universitǎţii, cu ȋntoarcere ȋn rond;

– Linia 381 va funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, pe traseul de bază între terminalul „Piaţa Reşiţa” şi Piaţa Romană, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Dacia, Str. Polonă, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Șos. Nicolae Titulescu, Str. Dr. Felix, Bd. Ion Mihalache, pȃnă la terminalul „Clăbucet”, cu întoarcere pe Calea Griviţei, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Dr. Felix, Şos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanţi, Bd. Dacia, Piaţa Romană, Bd. Gheorghe Magheru, apoi traseul actual;

– Linia 385 va funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Bd. Tudor Vladimirescu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii 2 (capătul liniei 783), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie, apoi traseul de bază;

– Linia 690 va funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, pe traseul de bază între terminalul „Ghencea” şi intersecţia Bd. Eroii Sanitari/ Splaiul Independenței, cu întoarcere pe Podul Operei;

– Linia 783 va funcţiona, începând de dimineață și până la reluarea circulației în zona restricționată, pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandă” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe Bd. Mareşal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. General Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Aleea II, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. General Gheorghe Magheru, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareşal Constantin Prezan, apoi traseul actual.

Sursa foto: worldsmarathons.com