Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) modifică traseele liniilor 223 și 312 în perioada 16 septembrie 2022, începând cu ora 19.00 19 septembrie 2022, până la ora 06.00, pentru desfășurarea evenimentului „Dâmbovița Delivery” din cadrul proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”.

Ca urmare a restricționării traficului rutier pe Splaiul Unirii, între Str. Viorele și Bd. Abatorului (pe sensul spre Șoseaua Mihai Bravu), TPBI a dispus ca autobuzele liniilor 223 și 312 să circule astfel:

  • linia 223 va funcţiona, pe sensul spre capătul de linie „Cartier Rezidențial Splaiul Unirii‟, de la terminalul „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir” pe Calea Văcărești, Bd. Gh. Șincai, Splaiul Unirii (malul stȃng), bretea Bd. Mircea Vodă, Str. Nerva Traian, Bd. Gh. Șincai, Calea Văcărești, Șos. Mihai Bravu, Splaiul Unirii (malul drept). Sensul spre „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir” nu va fi modificat;
  • linia 312 va funcţiona, pe sensul, spre terminalul „Platforma Comercială Arcade Berceni‟, pe traseul de bază între terminalul „Piața Unirii 1” şi Podul Timpuri Noi, apoi pe un traseu modificat pe Calea Văcărești, Piața Sudului, Str. Nițu Vasile, apoi traseul actual. Sensul spre „Piața Unirii” nu va fi modificat.