Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus modificarea temporară a traseelor liniilor 178 și 278 pe sensul spre terminalul „Cartier Militari”, începând cu data de 18.04.2023, pentru a permite efectuarea lucrărilor de reabilitare a sistemului rutier de pe Drumul Osiei.

Astfel, liniile 178 și 278 vor funcționa pe traseele actuale între „Sala Palatului”, respectiv „Bd. Preciziei”, și intersecţia Bd. Iuliu Maniu / Drumul Osiei, apoi pe un traseu modificat (comun cu cel al liniei 138) pe Bd. Iuliu Maniu, incinta complexului comercial Militari, Drumul Osiei, după care vor reveni pe traseele actuale pȃnă la terminalul „Cartier Militari‟.

Pe traseul modificat, autobuzele liniilor 178 și 278 vor opri în stațiile Metro Militari (comun cu liniile 62, 137, 138, 429, 431, 432, 433 și N115), Centrul Comercial Militari și Complex Comercial Militari (ultimele două, comune cu linia 138) și nu vor mai efectua stația Drumul Osiei.