Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus următoarele măsuri, care vor intra în vigoare începând de luni, 11.09.2023, ca urmare a creării condițiilor de circulație a tramvaielor în zona Piața Eroii Revoluției:

  • Linia 1 va reveni pe traseul anterior între „Șura Mare” și „Bd. Banu Manta”, și anume: terminal „Șura Mare”, Str. Șura Mare, Șos. Giurgiului, Șos. Olteniței, Calea Văcărești, Șos. Mihai Bravu, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta”, Pasajul Basarab, Șos. Orhideelor, Bd. Doina Cornea, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, Str. Progresului, Str. Dr. C-tin Istrati, Șos. Viilor, Piața Eroii Revoluției, Șos. Olteniței, Str. Șura Mare, terminal „Șura Mare”;
  • Linia 10 va reveni pe traseul anterior între „Șura Mare” și „Bd. Banu Manta”, și anume: terminal „Șura Mare”, Str. Șura Mare, Șos. Giurgiului, Piața Eroii Revoluției, Șos. Viilor, Str. Dr. C-tin Istrati, Str. Progresului, Bd. Timișoara, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea, Șos. Orhideelor, Pasajul Basarab, Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu, Calea Văcărești, Șoș Olteniței, Str. Șura Mare, terminal „Șura Mare”;
  • Linia 7 va reveni pe traseul de bază între „CFR Progresul” și „Piața Unirii”, și anume: terminal „CFR Progresul”, Șos. Giurgiului, Piața Eroii Revoluției, Șos. Viilor, Str. Dr. C-tin Istrati, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, terminal „Piața Unirii” și retur;
  • Linia 12 va funcționa între „CFR Progresul” și „Gara Basarab” pe un traseu modificat astfel: terminal „CFR Progresul”, Șos. Giurgiului, Piața Eroii Revoluției, Șos. Viilor, Str. Dr. C-tin Istrati, Str. Progresului, Bd. Timișoara, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea, Șos. Orhideelor, terminal „Gara Basarab” și retur;
  • Linia 19 va reveni pe traseul de bază între „Chimopar” și „Zețarilor”, și anume: terminal „Chimopar”, Bd. Theodor Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Șos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Pod Timpuri Noi, Bd. Gh. Șincai, Calea Șerban Vodă, Piața Eroii Revoluției, Șos. Giurgiului, Str. Anghel Alexandru, Str. Zețari, terminal „Zețarilor” și retur;
  • Linia 610 va reveni pe traseul anterior între „Romprim” și stația „Piața Eroii Revoluției”, și anume: terminal „Romprim”, Șos. Olteniței, Piața Eroii Revoluției, Șos. Viilor, stația „Piața Eroii Revoluției”, cu întoarcere pe Str. Mitropolit Dosoftei, Calea Șerban Vodă, Piața Eroii Revoluției, Șos. Olteniței, terminal „Romprim”.