Pentru a permite desfășurarea evenimentelor „Cros și Semimaraton Internațional” și „Food Truck Festival – on Kiseleff”, în acest weekend, vor fi modificate 33 de linii de transport în comun din București, vor fi suspendate temporar alte trei linii și vor fi înființate alte trei linii navetă pentru preluarea călătorilor.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI) a luat această măsură întrucât, în zilele de 13 și 14 mai 2023, de la prima oră a dimineții și până în jurul orei 14:00, traficul rutier va fi restricționat pe arterele unde sunt stabilite desfășurările evenimentelor.

 

Astfel, sâmbătă, 13.05.2023, de la ora ieșirii în traseu și până la ora retragerii, liniile care funcționează pe Bd. Libertății vor circula pe trasee modificate, astfel:

Linia 136 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Vest Militari” și intersecția Calea 13 Septembrie/Bd. Libertății (Piața Francofoniei), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria.

Linia N101 va funcționa în noaptea de 13/ 14.05.2023 pe traseul de bază între terminal „Valea Oltului” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății (Piața Francofoniei), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Piața Unirii.

 

Duminică, 14.05.2022, de la ieșirea parcului până la reluarea circulației rutiere, operativ la dispoziția Brigăzii Rutiere, liniile de transport public vor funcționa pe trasee modificate astfel:

Linia 1 va funcționa, pe traseul actual între „Șura Mare” și intersecția Șos. Mihai Bravu/ Calea Vitan, apoi prin Calea Vitan, Calea Dudești, cu întoarcere pe Șos. Mihai Bravu, Cal. Văcărești, Șos. Olteniței, Str. Șura Mare.

Linia 10 va funcționa, pe traseul actual între capetele de linie „Șura Mare” și „Banu Manta‟, cu întoarcere pe Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu, Piața Iancului, de unde tramvaiele vor întoarce pe Șos. Mihai Bravu, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasaj Victoria, Șos. Nicolae Titulescu, Pasaj Basarab, Bd. Doina Cornea, Bd. Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, Șos. Progresului, Str. Dr. Istrati, Șos. Viilor, Șos. Olteniței, Str. Șura Mare.

Liniile 24 și 45 vor funcționa pe traseele de bază între terminalele „Cartier Dămăroaia”, respectiv „Mezeș” și intersecția Bd. Ion Mihalache/ Str. Dr. Felix, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Dr. Felix, Șos. Nicolae Titulescu, până la terminalul „Banu Manta”.

Linia 40 va funcționa între terminalul „Piața Sf. Vineri” și intersecția Calea Călărașilor/ Str. Traian, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri, pe Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Șos. Iancului, Șos. Pantelimon, Bd. Chișinău, Bd. Basarabia, apoi traseul actual.

Linia 44 va funcționa pe un traseu scurtat între terminalul „Cartier 16 Februarie” și „Gara Basarab”.

Linia 61 va funcționa pe perioada întregii zile, pe un traseu scurtat între „Master‟ și Podul Operei.

Linia 69 va funcționa pe perioada întregii zile, de la Depoul Vatra Luminoasă, pe un traseu scurtat între terminalul „Valea Argeșului” și „Podul Operei‟.

Linia 70 se suspendă până în jurul orei 14.00, apoi va funcționa între terminalul „Bd. Basarabia” și „Piața Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual.

Linia 79 se suspendă până în jurul orei 14.00.

Pentru preluarea călătorilor, linia navetă 670 va funcționa, de dimineață până la reluarea circulației troleibuzelor liniei 79, între terminalul „Bd. Basarabia” și Piața Universității pe Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Str. C-tin Brâncuși, Str. Baba Novac, Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, rond Piața Universității.

Linia 85 va funcționa pe perioada întregii zile, pe traseul de bază între terminalul „Baicului” și „Piața Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual.

Linia 86 se suspendă până la ora 14.00.

Pentru preluarea călătorilor, linia navetă 686 va funcționa, de dimineață până la reluarea circulației troleibuzelor liniei 86, între terminalul „Dridu” și „Gara de Nord” pe Str. Pajurei, Bd. Bucureștii Noi, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, cu întoarcere în zona fântânii centrale (comun cu liniile 182 și 205).

Linia 90 va funcționa pe perioada întregii zile, pe traseul de bază între terminalul „Arena Națională” și „Piața Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual.

Linia 97 se suspendă până în jurul orei 14,00.

Pentru preluarea călătorilor, linia navetă 697 va funcționa, de dimineață până la reluarea circulației troleibuzelor liniei 97, între terminalul „Străulești” și „Gara de Nord” pe Bd. Bucureștii Noi, Calea Griviței, Piața Gării de Nord cu întoarcere în zona fântânii centrale (comun cu liniile 182 și 205).

Linia 104 va funcționa pe traseul de bază între „Cora Pantelimon” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/ Șos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii (comun cu linia 381), Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Carol I până la „Piața Rosetti”.

Linia 116 va funcționa pe un traseu scurtat între „CFR Progresul” și terminalul „Piața Unirii” – capătul troleibuzelor liniei 76.

Linia 117 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” și Piața Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază.

Liniile 122 și 137 vor funcționa pe traseele de bază între terminalele „Complex Cartier Latin”, respectiv „Carrefour Militari” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Cotroceni, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, apoi traseele de bază.

Linia 123 va funcționa pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” și intersecția Calea Vitan/ Calea Dudești/ Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coșbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Șos. Panduri, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Cal. Plevnei, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, cu întoarcere pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, Str. Dumitru Bagdasar, Șos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coșbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărășești, prin Pasajul Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual.

Linia 133 va funcționa între terminalele „Gara Basarab” și „Bd. Tineretului” pe Bd. Dinicu Golescu, Piața Gării de Nord, Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Șos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, Bd. Dacia, Str. Dimitrie Onciul, Str. Zece Mese, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Calea Văcărești, cu întoarcere pe Calea Văcărești, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Calea Dudești, Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Bd. Dacia, Str. Polonă, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Șos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu.

Linia 136 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Vest Militari” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria.

Liniile 168, 226 și 368 vor funcționa pe traseele de bază între „Cartier Constantin Brâncuși”, „Depoul Alexandria”, respectiv „Valea Oltului” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseele de bază.

Linia 178 va funcționa între terminalul „Cartier Militari” și intersecția Bd. Dinicu Golescu/ Str. Witting, apoi pe un traseu modificat pe Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, cu întoarcere pe Bd. Dinicu Golescu, Șos. Orhideelor, apoi traseul de bază.

Linia 201 va funcționa pe traseul de bază între „Semănătoarea” și Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenței, apoi traseul actual.

Linia 205 va funcționa pe traseul actual între terminalul „Străulești” și intersecția Bd. Ion Mihalache/ Bd. Banu Manta, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Banu Manta, Șos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, cu întoarcere pe Calea Griviței, Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, apoi traseul actual.

Linia 312 va funcționa între „Platforma Comercială Arcade Berceni” și intersecția Splaiul Unirii/ Bd. Mărășești, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, apoi traseul actual.

Linia 313 va funcționa pe un traseu scurtat între „Piața de Gros” și terminalul „Piața Unirii” (capătul troleibuzelor liniei 76).

Linia 323 va funcționa pe traseul de bază între „Zețarilor” și intersecția Bd. Mircea Vodă/ Bd. Mărășești, apoi pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, până la terminalul „Piața Unirii” – capătul troleibuzelor liniei 76, cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual.

Linia 336 va funcționa pe traseul de bază între „Complex Comercial Apusului” și intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Eroii Sanitari (Podul Operei), apoi pe Bd. Eroii Sanitari până la „Piața Operei” (cap linie 104), cu întoarcere pe Bd. Eroii Sanitari, Bd. Gheorghe Marinescu, apoi traseul actual.

Linia 361 va funcționa pe traseul de bază între „Complex Comercial Băneasa” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu până la Piața Universității cu întoarcere în rond.

Linia 381 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Piața Reșița” și Piața Romană, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Dacia, Str. Polonă, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Șos. Nicolae Titulescu, Str. Dr. Felix, Bd. Ion Mihalache, până la terminalul „Clăbucet”, cu întoarcere pe Cal. Griviței, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Dr. Felix, Șos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Cal. Dorobanți, Bd. Dacia, Piața Romană, Bd. Gheorghe Magheru, apoi traseul actual.

Linia 385 va funcționa pe traseul de bază între „Valea Oltului” și intersecția Str. Izvor/ Calea 13 Septembrie, apoi pe Calea 13 Septembrie, Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii (capăt linie 783), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual.

Linia 783 va funcționa pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandă” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe Bd. Mareșal Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Aleea II, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, apoi traseul actual.

Devieri datorate „Food Truck Festival – on Kiseleff”

Traficul rutier va fi restricționat în perioada 12.05.2023, ora 22:00 – 15.05.2023, ora 06:00, pe Șos. Kiseleff, între Str. Arh. Ion Mincu și Piața Victoriei, pentru a permite desfășurarea evenimentului  „Food Truck Festival – on Kiseleff”. Din această cauză, TPBI a dispus ca autobuzele liniilor 361 și 783 să circule, la dispoziția Brigăzii Rutiere, pe trasee modificate, astfel:

 În zilele de 12.05.2023, după ora 22:00, 13.05.2023, 14.05.2023 (după finalizarea evenimentului sportiv „Cros și Semimaraton Internațional”) și 15.05.2023 până la ora 06:00, linia 361 va funcționa pe traseul de bază între „Complex Comercial Băneasa” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sens Piața Unirii pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Splaiul Independenței, Piața Unirii. Celălalt sens nu se modifică.

Tot în aceste intervale, linia 783 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Aeroportul Henri Coandă” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sens Piața Unirii pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, Piața Unirii. Celălalt sens nu se modifică.

În ziua de 14.05.2023, de la prima oră a dimineții și până la ridicarea restricțiilor impuse de organizarea evenimentului sportiv „Cros și Semimaraton Internațional”, linia 361 va funcționa pe traseul de bază între „Complex Comercial Băneasa” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu până la Piața Universității cu întoarcere în rond.

Linia 783 va funcționa pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandă” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe Bd. Mareșal Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Aleea II, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, apoi traseul actual.

În nopțile de 12/13, 13/14 și 14/15.05.2023, linia 783 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Aeroportul Henri Coandă” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sens Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, Piața Unirii. Celălalt sens nu se modifică.

Sursa foto: worldsmarathons.com