Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus modificarea a 41 de linii de transport public de călători și înființarea temporară a liniei de tramvai 10, precum și a patru linii navetă de autobuz, pentru a permite desfășurarea evenimentului sportiv „L’Etape Bucharest by Tour de France”, programat duminică, 28 august 2022, începând cu ora 08.00.

Ca urmare a restricțiilor de trafic impuse de Brigada Rutieră de Poliție pe traseele pe care vor avea loc cursele cicliste, liniile vor fi modificate în felul următor:

 • Linia 1 va fi suspendată, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație (aproximativ, de la ora 14). Până la reluarea circulației tramvaielor, va funcționa linia navetă de autobuz 601, pe traseul: Șos. Giurgiului, Șos. Olteniţei (pe calea de rulare a tramvaielor), Calea Văcărești, pe Pasajul Mihai Bravu, Șos. Mihai Bravu (intrare pe calea de rulare a tramvaielor la intersecţia Șos. Mihai Bravu/Calea Vitan), prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu (intrare pe calea de rulare a tramvaielor cu ieșire la intersecţia Șos. Mihai Bravu/Str. Vatra Luminoasă), cu ȋntoarcere la Piaţa Iancului, apoi pe Șos. Mihai Bravu (pe carosabil), prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu (intrare pe calea de rulare a tramvaielor cu ieșire la intersecţia Șos. Mihai Bravu/Calea Vitan), pe Pasajul Mihai Bravu, Calea Văcărești, rond Piaţa Sudului, Șos. Olteniţei (pe calea de rulare a tramvaielor), intrare ȋn terminalul „Șura Mare” pe calea de rulare a tramvaiului;
 • Linia 10 va fi reînființată, urmând să funcționeze de dimineață și până la ora 14.00 între capetele de linie „Banu Manta’’ şi „Piaţa Iancului’’ pe traseul: Șos. Nicolae Titulescu, Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu;
 • Linia 19 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Zeţarilor” și Piaţa Eroii Revoluţiei, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Şos. Viilor, Str. Constantin Istrati, Bd. Mărăşeşti, Pasajul Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi pe traseul actual până la terminalul „Complex Comercial Titan”;
 • Liniile 24 şi 45 vor funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseele de bază între terminalele „Cartier Dămăroaia”, respectiv „Mezeş” şi intersecția Bd. Ion Mihalache/Str. Dr. Felix, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Str. Dr. Felix, Şos. Nicolae Titulescu până la terminalul „Banu Manta”;
 • Linia 40 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, între terminalul „Complex Comercial Titan” şi intersecţia Bd. Basarabia/Bd. Chișinău, apoi pe un traseu modificat, pe ambele sensuri, pe Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Șos. Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Calea Călărași, apoi traseul actual până la terminalul „Piaţa Sfânta Vineri”;
 • Linia 44 va fi suspendată pȃnă la ridicarea restricțiilor de circulație pe Str. Berzei, perioadă ȋn care vagoanele repartizate pe aceasta vor fi distribuite pe linia 43;
 • Linia 61 va funcționa pe durata întregii zile pe un traseu scurtat, între „Master” și Podul Operei;
 • Linia 66 va funcţiona pe durata ȋntregii zile între terminalul „Spitalul Fundeni” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual;
 • Linia 69 va fi suspendată pe durata întregii zile;
 • Linia 70 va fi suspendată, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație (aproximativ, de la ora 14). Până la reluarea circulației troleibuzelor, va funcționa linia navetă de autobuz 670 între terminalul „Bd. Basarabia” şi Piaţa Universităţii, pe Str. Lucreţiu Pǎtrǎşcanu, Str. C-tin Brâncuşi, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Carol I, rond Piața Universității, cu ȋntoarcere pe același traseu;
 • Linia 79 va fi suspendată, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație (aproximativ, de la ora 14);
 • Linia 85 va funcţiona pe durata ȋntregii zile pe traseul de bază între terminalul „Baicului” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual;
 • Linia 86 va fi suspendată, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație (aproximativ, de la ora 14). Până la reluarea circulației troleibuzelor, va funcționa linia navetă de autobuz 665 între terminalul „Dridu” şi „Gara de Nord”, pe Str. Pajurei, Bd. Bucureştii Noi, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, cu întoarcere în zona fântânii centrale (comun cu liniile 182 şi 205);
 • Linia 90 va funcţiona pe durata ȋntregii zile pe traseul de bază între terminalul „Arena Naţională” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual;
 • Linia 97 va fi suspendată, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație (aproximativ, de la ora 14). Până la reluarea circulației troleibuzelor, va funcționa linia navetă de autobuz 697 între terminalul „Strǎuleşti” şi „Gara de Nord” pe Bd. Bucureştii Noi, Calea Griviței, Piața Gării de Nord cu întoarcere în zona fântânii centrale (comun cu liniile 182 şi 205);
 • Linia 102 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Cora Pantelimon” şi Piaţa Titan, apoi pe un traseu modificat, pe ambele sensuri, pe Bd. Nicolae Grigorescu, pe Pasajul Nicolae Grigorescu, Str. Iuliu Haţieganu, Șos. Vitan Bârzești, apoi traseul actual;
 • Linia 104 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Cora Pantelimon” şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/Şos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat pe Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, capăt de linie stația „Teatrul Național”, cu ȋntoarcere la rondul de la Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Matei Voievod, Str. Vatra Luminoasă, apoi traseul actual;
 • Linia 116 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat între „Gara Progresul” şi terminalul „Piaţa Unirii” – capătul de linie al troleibuzelor 76;
 • Linia 117 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” şi Piaţa Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii (capătul liniei 783), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază;
 • Liniile 122 şi 137 vor funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseele de bază între terminalele „Complex Cartier Latin”, respectiv „Carrefour Militari” şi intersecţia Bd. Eroilor/Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Cotroceni, Splaiul Independenței (malul drept), Bd. Eroilor, apoi traseele de bază;
 • Linia 123 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” şi intersecţia Calea Vitan/Calea Dudeşti/Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Şos. Panduri, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Cal. Plevnei, Şos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, cu întoarcere pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, Str. Dumitru Bagdasar, Şos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual;
 • Linia 133 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, de la terminalul „Gara Basarab” pe Bd. Dinicu Golescu, Piaţa Gării de Nord, Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Şos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanţi, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Dimitrie Onciu, Str. Zece Mese, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Splaiul Unirii, Cal. Văcărești, terminal „Tineretului”, cu întoarcere pe Cal. Văcărești, Bd. Gheorghe Șincai, Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, prin Pasajul Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Dudești, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Bd. Dacia, Str. Polonă, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Piaţa Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, terminal „Gara Basarab”;
 • Linia 136 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Vest Militari” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria;
 • Liniile 168, 226 şi 368 vor funcţiona pe traseele de bază între „Cartier Constantin Brâncuşi”, „Depoul Alexandria”, respectiv „Valea Oltului” şi intersecţia Bd. Eroilor/Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței (malul drept), Podul Operei, cu ȋntoarcere pe Splaiul Independenței (malul stâng), Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseele de bază;
 • Linia 178 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, între terminalul „Cartier Militari” şi intersecţia Bd. Dinicu Golescu/Str. Witting, apoi pe un traseu modificat pe Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, cu întoarcere pe Bd. Dinicu Golescu, Şos. Orhideelor, apoi traseul de bază;
 • Linia 201 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Semănătoarea” şi Podul Operei, cu ȋntoarcere pe Splaiul Independenţei (malul stâng), apoi traseul actual;
 • Linia 205 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe sensul spre Gara de Nord pe traseul actual între terminalul „Strǎuleşti” şi intersecţia Bd. Ion Mihalache/Bd. Banu Manta, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Piaţa Gării de Nord, cu ȋntoarcere pe Calea Griviței, Şos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, apoi traseul actual;
 • Linia 223 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe sensul spre terminalul „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”, pe un traseu modificat de la intersecţia DNCB/Splaiul Unirii pe DNCB, Str. Libertăţii, Bd. Theodor Pallady, Bd. Nicolae Grigorescu, pe Pasajul Nicolae Grigorescu, Str. Iuliu Haţieganu, Șos. Vitan Bârzești, Șos. Olteniţei, Calea Văcărești, Bd. Gheorghe Șincai, Splaiul Unirii, terminal „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”;
 • Linia 243 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, între terminalul „CFR Constanţa” şi Pasajul Nicolae Grigorescu, apoi pe un traseu modificat, pe ambele sensuri, pe Pasajul Nicolae Grigorescu, Str. Iuliu Haţieganu, apoi traseul actual;
 • Linia 312 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, între „Platforma Comercială Arcade Berceni” şi intersecţia Văcărești/Șos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat pe Cal. Văcărești, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, cu ȋntoarcere pe Splaiul Unirii, cal. Văcărești, apoi traseul actual;
 • Linia 313 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat între „Piaţa de Gros” şi terminalul „Piaţa Unirii” (capătul troleibuzelor liniei 76);
 • Linia 323 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat între terminalul „Zețarilor” şi terminalul „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”;
 • Linia 336 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Complex Comercial Apusului” şi intersecţia Splaiul Independenţei/Bd. Eroii Sanitari (Podul Operei), apoi pe Bd. Eroii Sanitari pȃnă la „Piaţa Operei” (capătul liniei 104), cu întoarcere pe Bd. Eroii Sanitari, Bd. Gheorghe Marinescu, apoi traseul actual;
 • Linia 361 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bazǎ ȋntre „Complex Comercial Bǎneasa” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. M-șal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu cu ȋntoarcere ȋn rondul de la Piaţa Universităţii;
 • Linia 381 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Piaţa Reşiţa” şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/Bd. Mărășești, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Cal. 13 Septembrie, Şos. Panduri, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Cal. Plevnei, pe Pasajul Basarab, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, terminal „Clăbucet”, cu ȋntoarcere pe Bd. Ion Mihalache, Cal. Griviţei, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, pe Pasajul Basarab, Șos. Grozăvești, Bd. Geniului, Str. Răzoare, Şos. Panduri, Cal. 13 Septembrie, Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, apoi traseul actual;
 • Linia 385 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Bd. Libertății, apoi pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii (capătul liniei 783), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual.
 • Linia 690 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Ghencea” şi intersecţia Bd. Eroii Sanitari/Splaiul Independenței, cu întoarcere pe Podul Operei;
 • Linia 783 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandă” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. M-șal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, Bd. Hristo Botev, Calea Moșilor, Str. Sf. Vineri, terminal „Sf. Vineri”, cu întoarcere pe Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Bd. I.C. Brătianu, Nicolae Bălcescu, apoi traseul actual.