Locuitorii din Cartierul Rezidențial „Confort City” vor beneficia de o legătură directă cu trenurile Magistralelor 1 și 3 de metrou, la stația „Timpuri Noi”, dar și de conexiuni mai bune cu mijloace de transport de suprafață, în urma deciziei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).

Astfel, începând de sâmbătă, 29 ianuarie 2022, autobuzele liniei 223 vor întoarce la terminalul „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”, iar nu la CET Sud Vitan, ca până acum. Ca urmare, locuitorii din Cartierul Rezidențial „Confort City” vor avea, pe lângă legătura directă cu metroul, conexiuni cu liniile 19, 133, 312 și 323, la noul terminal. Totodată, prin această modificare, este asigurată o linie de transport public pe Splaiul Unirii, tronsonul cuprins între Șoseaua Mihai Bravu și Podul Timpuri Noi.

De sâmbătă, 29 ianuarie, linia 223 va funcționa între terminalele „Cartier Rezidențial Splaiul Unirii” și „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir” (stația de metrou „Timpuri Noi”) pe următorul traseu:

pe sensul spre Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”: Cartier Rezidenţial Splaiul Unirii, Splaiul Unirii (malul drept), ȋntoarcere pe podul de la DNCB, Splaiul Unirii (malul stâng), podul Timpuri Noi, Splaiul Unirii (malul drept), aleea de acces ȋntre Splaiul Unirii și Calea Văcărești, terminal „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”. Pe această rută, autobuzele vor opri și în noile stații „Șos. Mihai Bravu”, „Scorțeni” și terminal „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”;

pe sensul spre Cartier Rezidențial Splaiul Unirii: terminal „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”, Calea Văcărești, Bd. Gheorghe Șincai, Splaiul Unirii (malul drept), capăt de linie „Cartier Rezidenţial Splaiul Unirii”. Pe acest traseu, vehiculele vor efectua opriri și în stațiile noi „V. V . Stanciu” și „Abatorului”.

TPBI va continua îmbunătățirea transportului public din Regiunea București – Ilfov, prin reorganizarea și optimizarea rutelor, în funcție de cerere, capacitatea operatorilor, dar și de bugetul primăriilor din localitățile membre.

TPBI este primul organism creat la nivel regional care a fost constituit sub forma unei structuri de cooperare a celor 42 de autorități publice locale din regiune, primind mandat din partea acestora pentru înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea serviciului de transport public de călători pe toată aria de competență, conform Regulamentului CE 1370/2007.