Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR) în parteneriat cu Asociaţia pentru Mobilitate Metropolitană (AMM) implementează proiectul METROPOLITAN – “Politică publică alternativă la politicile publice iniţiate de Guvern în domeniul transportului public local şi metropolitan de călători”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.