Nr. Crt. Linia Capăt 1 Capăt 2 Tip Transport Operator
1 61 Master Piața Rosetti Troleibuz STB SA
2 62 Grup Școlar Auto Gara de Nord Troleibuz STB SA
3 65 Dridu Sfinții Voievozi Troleibuz STB SA
4 66 Spitalul Fundeni Vasile Pârvan Troleibuz STB SA
5 69 Valea Argeșului Baicului Troleibuz STB SA
6 70 Bd. Basarabia Vasile Pârvan Troleibuz STB SA
7 73 Turnu Măgurele Piața Unirii Troleibuz STB SA
8 74 Bd. Alexandru Obregia Piața Unirii Troleibuz STB SA
9 76 Piața Reșița Piața Unirii Troleibuz STB SA
10 79 Bd. Basarabia Gara de Nord Troleibuz STB SA
11 85 Baicului Gara de Nord Troleibuz STB SA
12 86 Arena Națională Dridu Troleibuz STB SA
13 90 Arena Națională Valea Argeșului Troleibuz STB SA
14 91 Depoul Alexandria Piața Rosetti Troleibuz STB SA
15 93 Valea Argeșului Gara de Nord Troleibuz STB SA
16 96 Depoul Alexandria Gara de Nord Troleibuz STB SA
17 97 Străulești Sfinții Voievozi Troleibuz STB SA

Notă: În cazul devierii sau a suspendării temporare a unor linii de troleibuz, operatorii de transport sunt obligați să asigure linii navetă de autobuz, care poartă cifra 6 înaintea indicativului liniei deviate sau suspendate