Municipiul București a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de achiziție a serviciilor de consultanță pentru actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru regiunea București-Ilfov.

Achiziția vine în contextul proiectului Mobilitate 2.0 – Planificare strategică și administrație publică digitalizată la nivelul regiunii București-Ilfov, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, având o valoare totală de 4.424.315,00 lei, din care valoarea totală eligibilă 3.987.315,00 lei.

Proiectul este implementat de Municipiul București în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) și constă în îmbunătățirea capacității administrative la nivelul regiunii prin dezvoltarea capacității de planificare strategică.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 06 iunie 2023. Anunțul poate fi consultat accesând următorul link: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100165547.

Sursa foto: www.sulyokimaging.ro