Primăria Municipiului București, Consiliul Județean Ilfov și TPBI actualizează Planul de Mobilitate Urbană Durabilă  (PMUD) pentru regiunea București-Ilfov

Municipiul București, în parteneriat cu TPBI, a depus și obținut finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 pentru actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al regiunii București – Ilfov, precum și a modelului de transport ce stă la baza acestuia. În acest context, Municipiul București  a încheiat în data de 11.10.2023, în urma unei proceduri de licitație publică, contractul nr. 797 privind ”Servicii de consultanță privind actualizarea Planului de Mobilitate urbană durabilă pentru Regiunea București-Ilfov” cu Asocierea TTL PLANNING SRL (Lider) – CIVITTA STRATEGY & CONSULTING (Asociat 1) – BOGAZICI PROJE MUHENDISLIK (Asociat 2).

Până la acest moment au fost recepționate o serie de documente care pot fi consultate mai jos:

Actualizarea PMUD vine în contextul realizării proiectului „Mobilitate 2.0 – Planificare strategică și administrație publică digitalizată la nivelul Regiunii București-Ilfov”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București – Ilfov (PMUD) este un document strategic și un instrument de politică de dezvoltare, complementar Planului Urbanistic General (PUG), folosind un model de transport (software), având ca scop îmbunătăţirea accesibilităţii şi buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi transport în Regiunea Bucureşti-Ilfov.

PMUD acoperă Municipiul București împreună cu sectoarele sale și Județul Ilfov, format din 8 orașe (Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popești-Leordeni și Voluntari) și 32 comune (1 Decembrie, Afumați, Balotești, Berceni, Brănești, Cernica, Chiajna, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Copăceni, Corbeanca, Cornetu, Dărăști-Ilfov, Dascălu, Dobroești, Domnești, Dragomirești-Vale, Găneasa, Glina, Grădiștea, Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Nuci, Periș, Petrăchioaia, Snagov, Ștefăneștii de Jos, Tunari și Vidra).

Viziune privind transportul durabil în regiunea București-Ilfov

Un sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat să promoveze dezvoltarea economică și teritorială incluzivă din punct de vedere social și să asigure o calitate ridicată a vieții.

PMUD a interpretat viziunea pentru regiune în cinci obiective operaționale realizabile:

 1. ACCESIBILITATE – Tuturor cetățenilor le sunt asigurate opțiuni de transport ce le facilitează accesul la destinații și servicii esențiale;

 2. SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE – Îmbunătățirea siguranței și securității în circulație;

 3. MEDIU – Reducerea poluării aerului și a zgomotului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;

 4. EFICIENȚĂ ECONOMICĂ – Îmbunătățirea eficienței și a eficacității economice a transportului de persoane și mărfuri;

 5. CALITATEA MEDIULUI URBAN – Contribuie la creșterea atractivității și calității mediului urban și a designului urban în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății, în ansamblu.

Pentru a realiza Obiectivele operaționale prezentate mai sus, PMUD utilizează șapte politici de transport de nivel înalt.  Aceste politici grupează proiecte similare cu diferite tipuri de intervenție și le prioritizează pentru o eficiență și eficacitate maxime. PMUD a investit eforturi semnificative pentru a identifica acele intervenții în politici ce vor oferi cel mai eficient impact.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) își propune să realizeze, în perioada 2016-2030, un sistem de transport eficient, integrat, durabil si sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială și să asigure o bună calitate a vieții. Este un plan cu investiții de 7 miliarde de euro, dintre care 3,5 miliarde de euro vor fi investiți în extinderea şi modernizarea metroului (bani proveniți în principal de la bugetul de stat și din fonduri europene), iar restul pentru proiectele dezvoltate de autoritățile locale pentru transportul public de suprafață, managementul traficului, infrastructura de biciclete etc.

De altfel, PMUD este o condiție pentru accesarea de fonduri europene în perioada 2014-2020, prin Programul Operațional Regional și Programul Operațional Infrastructură Mare. PMUD se va corela cu Master-planul General de Transport (MPGT), cu Planul de Urbanism General (PUG), cu Planul de Dezvoltare Regională (PDR BI), cu strategiile locale de dezvoltare urbană, cât si cu strategiile sectoriale de servicii sociale, sănătate, educație, crearea de locuri de muncă și dezvoltare economică în regiune.

Principalele proiecte propuse de PMUD B-I 2016-2030 includ:

 • Dezvoltarea rețelei de tramvai: achiziționarea de tramvaie noi, reabilitare depouri tramvaie/mixte și stații de tramvai;

 • Dezvoltarea rețelei de metrou: M6 – legătura cu Aeroporturile Băneasa și Otopeni; M5 – Drumul Taberei până în Pantelimon, după cum urmează: Eroilor – Iancului – Orizont (2023); Iancului – Pantelimon – Orizont (2030); M4 spre Bucureștii Noi – faza a doua; extinderea magistralei M2 în Pipera cu două stații; extinderea magistralei M3 Păcii cu 4 stații; reabilitare 51 de stații de metrou; material rulant (vagoane metrou);

 • Dezvoltarea rețelei de autobuze și troleibuze: transport rapid cu autobuzul pe ruta Buftea – Străulești și Măgurele – Gara de Nord, benzi dedicate, modernizarea rețelei de troleibuze și a stațiilor, achiziția de autobuze etc;

 • Piste și facilități pentru biciclete, respectiv spații pietonale;

 • Reabilitare și extindere rețea drumuri, inclusiv drumuri județene;

 • Strategia de parcare;

 • Crearea și implementarea unui nou program de transport public în Județul Ilfov;

 • Înființarea Autorității de Transport Metropolitan București

 

 

Varianta integrală a PMUD.

Hotărârile de aprobare a PMUD:

Implementare PMUD B-I 2016-2030