ANUNȚ LANSARE PROIECT

– Municipiul București, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, implementează începând cu data de 04.08.2022 proiectul „Mobilitate 2.0 – Planificare strategică și administrație publică digitalizată la nivelul Regiunii București-Ilfov” – Cod SIPOCA/MySMIS2014+  1260/155113.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, ce vor sprijini susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia. cod apel POCA CP16/2021 pentru regiunea mai dezvoltată.

Beneficiar: Municipiul București

Partener: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea capacității administrative la nivelul regiunii București – Ilfov prin dezvoltatea capacității de planificare strategică, eficientizarea proceselor de management și simplificarea procedurilor administrative, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale.

Pentru mai multe detalii, aici!

(Sursa foto: www.sulyokimaging.ro)