Pentru desfășurarea evenimentului sportiv „Maratonul Internațional 2023”, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) va modifica 41 de linii de transport public din Capitală și va înființa patru linii navetă de autobuz. La dispoziția Brigăzii Rutiere de Poliție, traficul rutier va fi restricționat total pe traseul de alergare, și anume: Piața Arcul de Triumf – Piața Constituției – Piața Unirii – Piața Alba Iulia – Bd. Basarabia, până la  Bd. Nicolae Grigorescu, iar în perioada 14.10.2023 (începând cu ora 15.00) – 15.10.2023 (până la ora 16.00), va fi restricționată circulația autovehiculelor și pe Bd. Libertății, între Bd. Națiunile Unite și Splaiul Independenței, pentru amenajarea zonelor de start/sosire.

*

Ca urmare, TPBI a dispus ca sâmbătă, 14 octombrie 2023, începând cu ora 15.00 și până la sfârșitul programului, autobuzele liniilor 136 și 385 să circule astfel:

 • Linia 136 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Vest Militari” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul de la Piaţa Regina Maria;
 • Linia 385 va funcţiona pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Str. Izvor/ Str. B.P. Haşdeu/ Bd. Naţiunile Unite, apoi pe un traseu modificat pe Str. B.P. Haşdeu, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, „Piaţa Sf. Vineri”, cu întoarcere pe Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Str. Halelor, Splaiul Independenţei, Pod. Haşdeu, Str. B.P. Haşdeu, Str. Izvor, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual.

De asemenea, linia N101 va funcţiona în noaptea de 14/15.10.2023 pe traseul de bază între „Valea Oltului‟ şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria până la „Piaţa Unirii 2”.

*

Duminică, 15 octombrie 2023, TPBI va modifica următoarele linii astfel:

 • Liniile 1 şi 10 vor funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, cu indicativul 54 ȋntre terminalele „Ghencea‟ şi rond Piaţa Iancului pe Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Bd. Timișoara, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea, Pasajul Basarab, Șos. Nicolae Titulescu, Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare.
 • Până la reluarea circulației tramvaielor liniilor 1 și 10, va funcționa linia navetă de autobuz 601 ȋntre terminalul „Șura Mare” și Piaţa Iancului pe traseul: Str. Şura Mare, Șos. Giurgiului, Șos. Olteniţei (cu intrare pe calea de rulare a tramvaielor după Str. Laloșu), Calea Văcărești, pe pasajul Mihai Bravu, Șos. Mihai Bravu (intrare pe calea de rulare a tramvaielor la intersecţia Șos. Mihai Bravu/Calea Vitan), Șos. Mihai Bravu (cu ieșire de pe calea de rulare după staţia Gheorghe Petraşcu), prin Pasajul Muncii, Sos. Mihai Bravu cu ȋntoarcere Piaţa Iancului, apoi pe Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu (cu intrare pe calea de rulare a tramvaielor la staţia Gheorghe Petraşcu, respectiv ieșire de pe calea de rulare la intersecţia Șos. Mihai Bravu/Calea Vitan), pe pasajul Mihai Bravu, Calea Văcărești, rond Piaţa Sudului, Șos. Olteniţei (pe calea de rulare a tramvaielor pȃnă la intersecţia cu Bd. Constantin Brancoveanu), Sos. Olteniţei, Piaţa Eroii Revoluţiei, ȋntoarcere dupa primul scuar (similar cu linia 141), Şos. Olteniţei, Str. Şura Mare.
 • De asemenea, până la reluarea circulației tramvaielor 1 și 10, linia navetă 610 va funcționa între terminalul „Romprim” şi intersecţia Str. Progresului/Calea Rahovei, apoi pe un traseu prelungit pe Str. Progresului, Str. Răzoare, Sos. Panduri, Bd. Geniului, staţia Piaţa Danny Huwe (comun cu liniile 69, 96, 139 şi 137) cu întoarcere pe Str. Progresului, Calea Rahovei, apoi traseul actual.
 • Linia 19 va funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, ȋntre „Chimopar‟ şi „Piaţa Unirii” pe Bd. Theodor Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Şos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Octavian Goga, Pasaj Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, terminal „Piaţa Unirii‟.
 • Linia 24 va funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Cartier Dămăroaia” şi intersecția Bd. Ion Mihalache/Str. Dr. Felix, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Dr. Felix, Şos. Nicolae Titulescu, până la terminalul „Banu Manta”.
 • Linia 40 va funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, între terminalul „Chimopar” şi intersecţia Bd. Basarabia/ Bd. Chișinău, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Şos. Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Calea Călărași, apoi traseul actual până la terminalul „Piaţa Sfânta Vineri”.
 • Linia 44 va funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat între terminalul „Cartier 16 Februarie” şi terminalul „Gara Basarab”.
 • Linia 45 va funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Mezeş” şi intersecția Bd. Ion Mihalache/Str. Dr. Felix, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Dr. Felix, Şos. Nicolae Titulescu, până la terminalul „Banu Manta”.
 • Linia 61 va funcționa, pe perioada ȋntregii zile, pe un traseu scurtat ȋntre „Master‟ și Podul Operei.
 • Linia 66 va funcţiona, pe perioada ȋntregii zile, între terminalul „Spitalul Fundeni” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual.
 • Linia 69 va funcţiona, pe perioada ȋntregii zile, cu 9 tururi de la Depoul Bujoreni, pe un traseu scurtat între terminalul „Valea Argeşului” şi „Podul Operei‟.
 • Linia 70 va fi suspendată, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație (aproximativ, de la ora 14.00), când va funcţiona între terminalul „Bd. Basarabia” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual. Până la reluarea circulației troleibuzelor, va funcționa linia navetă de autobuz 670 între terminalul „Bd. Basarabia” şi Piaţa Universităţii pe Str. Lucreţiu Pǎtrǎşcanu, Str. C-tin Brâncuşi, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, rond Piața Universității.
 • Linia 85 va funcţiona, pe perioada ȋntregii zile, pe traseul de bază între terminalul „Baicului” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual.
 • Linia 86 va fi suspendată, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație (aproximativ, de la ora 14.00). Până la reluarea circulației troleibuzelor, va funcționa linia navetă de autobuz 686 între terminalul „Dridu” şi „Gara de Nord” pe Str. Pajurei, Bd. Bucureştii Noi, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, cu întoarcere în zona fântânii centrale (comun cu liniile 182 şi 205).
 • Linia 90 va funcţiona, pe perioada ȋntregii zile, pe traseul de bază între terminalul „Arena Naţională” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual.
 • Linia 97 va fi suspendată, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație (aproximativ, de la ora 14.00). Până la reluarea circulației troleibuzelor, va funcționa linia navetă de autobuz 697 între terminalul „Strǎuleşti” şi „Gara de Nord” pe Bd. Bucureştii Noi, Calea Griviței, Piața Gării de Nord cu întoarcere în zona fântânii centrale (comun cu liniile 182 şi 205).
 • Linia 104 va funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Cora Pantelimon” şi intersecţia Str. Vatra Luminoasa/Şos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, până la „Piaţa Rosetti”.
 • Linia 116 va funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat între „CFR Progresul” şi terminalul „Piaţa Unirii” (capătul troleibuzelor liniei 76).
 • Linia 117 va funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” şi Piaţa Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii (capătul liniei 783), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază.
 • Liniile 122 şi 137 vor funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseele de bază între terminalele „Complex Cartier Latin”, respectiv „Carrefour Militari” şi intersecţia Bd. Eroilor/Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Cotroceni, Splaiul Independenței (malul drept), Bd. Eroilor, apoi traseele de bază.
 • Linia 123 va funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” şi intersecţia Calea Vitan/Calea Dudeşti/Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, prin pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Şos. Panduri, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Cal. Plevnei, Şos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, cu întoarcere pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, Str. Dumitru Bagdasar, Şos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, prin pasajul Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual.
 • Linia 133 va funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, de la terminalul „Gara Basarab” pe Bd. Dinicu Golescu, Piaţa Gării de Nord, Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Şos. Nicolae Titulescu, prin pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanţi, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Dimitrie Onciu, Str. Zece Mese, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, prin pasajul Mărășești, Splaiul Unirii, Calea Văcărești, terminal „Bd. Tineretului”, cu întoarcere pe Cal. Văcărești, Bd. Gheorghe Șincai, Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, prin pasajul Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Dudești, Şos. Mihai Bravu, prin pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Bd. Dacia, Str. Polonă, Bd. Iancu de Hunedoara, prin pasajul Victoriei, Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Piaţa Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, terminal „Gara Basarab”.
 • Linia 136 va funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat între „C.E.T. Vest Militari” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Str. Izvor (Piaţa Arsenalului).
 • Liniile 168, 226 şi 368 vor funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseele de bază între „Cartier Constantin Brâncuşi”, „Depoul Alexandria” respectiv „Valea Oltului” şi intersecţia Bd. Eroilor/Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței (malul drept), Podul Operei, cu ȋntoarcere pe Splaiul Independenței (malul stâng), Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseele de bază.
 • Linia 178 va funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, între terminalul „Cartier Militari” şi intersecţia Bd. Dinicu Golescu/Str. Witting, apoi pe un traseu modificat pe Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, cu întoarcere pe Bd. Dinicu Golescu, Şos. Orhideelor, apoi traseul de bază.
 • Linia 201 va funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Semănătoarea” şi Podul Operei, cu ȋntoarcere pe Splaiul Independenţei (malul stâng), apoi traseul actual.
 • Linia 205 va funcţiona pe traseul actual între terminalul „Strǎuleşti” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mareşal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, cu ȋntoarcere ȋn rondul de la Piaţa Universităţii, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I, apoi traseul actual.
 • Linia 223 va funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe sensul spre terminalul „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”, pe un traseu modificat de la intersecţia Splaiul Unirii/Calea Vitan pe podul Vitan, Șos. Vitan Bârzești, Șos. Olteniţei, Calea Văcărești, Bd. Gheorghe Șincai, Splaiul Unirii, terminal „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”. Sensul opus nu va fi modificat.
 • Linia 312 va funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, între „Platforma Comercială Arcade Berceni” şi intersecţia Calea Văcărești/Şos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat pe Calea Văcărești, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, cu ȋntoarcere pe Splaiul Unirii, Calea Văcărești, apoi traseul actual.
 • Linia 313 va funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat între „Piaţa de Gros” şi terminalul „Piaţa Unirii” (capătul troleibuzelor liniei 76).
 • Linia 323 va funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat între terminalul „Zețarilor” şi intersecţia Calea Şerban Vodă/Bd. Dimitrie Cantemir, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Dimitrie Cantemir, Splaiul Unirii, pȃnă la staţia Piaţa Unirii (comun cu linia 312) cu ȋntoarcere pe Splaiul Unirii, Calea Văcărești, apoi traseul actual.
 • Linia 336 va funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Complex Comercial Apusului” şi intersecţia Splaiul Independenţei/Bd. Eroii Sanitari (Podul Operei), apoi pe Bd. Eroii Sanitari pȃnă la „Piaţa Operei” (capătul liniei 104), cu întoarcere pe Bd. Eroii Sanitari, Bd. Gheorghe Marinescu, apoi traseul actual.
 • Linia 381 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Piaţa Reşiţa” şi Piaţa Victoriei, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Bd. Aviatorilor, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, apoi traseul de bază.
 • Linia 385 va funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Bd. Libertății, apoi pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii (capătul liniei 783), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual.
 • Linia 783 va funcţiona, de la începutul programului și până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandă” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe Bd. Mareşal Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareşal Prezan, apoi traseul actual.

Sursa foto: rador.ro