Liniile de tramvai 5 și 16 vor funcționa pe trasee deviate în ziua de sâmbătă, 01.07.2023, ca urmare a executării lucrărilor de remediere a unei avarii la rețeaua publică de canalizare de pe Strada Vasile Lascăr nr. 73-75. Tot din acest motiv, va fi modificată și linia de autobuz N103 în nopțile de 30.06/01.072023 și 01.07/02.07.2023.

Astfel, potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), în ziua de sâmbătă, 1 iulie 2023, tramvaiele liniei 5 vor circula ȋntre terminalele „Piața Sfântul Gheorghe‟ și „Piața Băneasa” pe traseul: terminal „Piața Sf. Gheorghe”, Str. Sfântul Gheorghe, Str. Lipscani, Calea Moșilor, Şos. Colentina, Str. Turmelor, Str. Reînvierii, Str. Lizeanu, Şos. Ştefan cel Mare, Str. Barbu Văcărescu, Str. Cpt. Aviator Alexandru Șerbănescu, Bd. Aerogării, stația „Piața Băneasa”, cu întoarcere pe Bd. Aerogării, Str. Cpt. Aviator Alexandru Șerbănescu, Str. Barbu Văcărescu, Şos. Ştefan cel Mare, Calea Moşilor, Str. Cavafii Vechi, Str. Băniei, Str. Sfântul Gheorghe, terminal „Piața Sf. Gheorghe”.

Tot sâmbătă, 1 iulie, linia 16 va funcționa ȋntre terminalele „Piața Sf. Vineri” și „Platforma Industrială Pipera‟ astfel: terminal „Piaţa Sf. Vineri‟, Str. Sf. Vineri, Calea Mosilor, Şos. Colentina, Str. Turmelor, Str. Reînvierii, Str. Maica Domnului, Bd. Lacul Tei, Şos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, terminal „Platforma Industrială Pipera‟, cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Pompeiu, Şos. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Reînvierii, Str. Turmelor, Şos. Colentina, Calea Mosilor, Str. Sf. Vineri, terminal „Piaţa Sf. Vineri‟.

Autobuzele liniei N103 vor circula, în nopțile de 30.06/01.07.2023 şi 01.07/02.07.2023, ȋntre terminalele „Piața Unirii 2” și „Institutul Oncologic” pe traseul: terminal „Piața Unirii 2‟, rond Piața Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Str. Mântuleasa, Str. Paleologu, Bd. Carol I, Calea Moşilor, Str. Traian, Bd. Dacia, Str. Alecu Russo, Str. Tunari, Str. Barbu Văcărescu, Bd. Lacul Tei, Str. Teiul Doamnei, Șos. Colentina, Șos. Fundeni, bretele pasaj Fundeni, terminal „Institutul Oncologic‟, cu întoarcere pe Șos. Fundeni, Șos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Bd. Lacul Tei, Str. Barbu Văcărescu, Str. Tunari, Str. Alecu Russo, Bd. Dacia, Cal. Moşilor, Str. Sf. Vineri, Bd. Corneliu Coposu, rond Piața Unirii, terminal „Piața Unirii 2‟.