Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de TPBI, potrivit legii:

 

 • Comunicate de presă, informări, precizări
 • Materiale informative (broşuri etc) editate de TPBI
 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcționarea TPBI
 • Ghiduri
 • Hărţi
 • Programul integrat de transport
 • Sursele financiare, situaţii financiare, bugetul şi bilanţul contabil
 • Politici publice ale TPBI, planuri (strategii, de dezvoltare etc), programe derulate, strategii etc, în condiţiile legii
 • Memorandumuri semnate sau asumate de TPBI
 • Avize emise de TPBI, în condiţiile legii
 • Proiectele de acte normative aflate în dezbatere publică, conform Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
 • Organigrama
 • Raportul de activitate al TPBI (anual), alte rapoarte, în condiţiile legii
 • Contractele de achiziţii, în condiţiile legii
 • Situaţii financiare anuale
 • Documente privind componența și activitatea AGA și a Consiliului Director
 • Declaraţia de aderare la Strategia Naţională Anticorupţie
 • Planul de integritate al TPBI
 • Regulamentul Intern
 • Regulament de organizare şi funcţionare
 • Codul de conduită etică profesională a angajaţilor TPBI