În această perioadă, TPBI le recomandă călătorilor să utilizeze preponderent modalitățile alternative de achiziție și de plată a călătoriei, puse la dispoziție: încărcarea online a cardului de transport nominal, plata prin intermediul aplicației de mobil BPay, plata cu cardul bancar contactless, direct la validator sau plata prin SMS.

 

Notă              • Titlurile de călătorie NU pot fi achitate prin intermediul cardului bancar la centrele de reîncărcare carduri.

Sector 1
Nr. Punct Reîncărcare Adresa Zi lucrătoare Sâmbătă Duminică Sector
1 Aerogara Băneasa Bd. Aerogării nr. 29 06:00-20:00 ÎNCHIS ÎNCHIS 1
2 Arcul de Triumf Bd. Mareșal Prezan nr.2 06:00-20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 1
3 Automatica Cal. Floreasca nr. 146 07:00-14:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 1
4 Averescu (Miciurin) Ion Mihalache / Averescu ÎNCHIS ÎNCHIS ÎNCHIS 1
5 Banu Manta Bd. Banu Manta nr.4/Primăria Sect. 1 06:00-20:15 07.00 – 14.30 07.00 – 14.30 1
6 Cap linie 41 P-ța Presei Libere 06:00-20:15 ÎNCHIS ÎNCHIS 1
7 Clăbucet Bd. I. Mihalache nr. 339 06:00-20:30 06.00 – 20.00 06.00 – 20.00 1
8 Complex Pajura Str. Pajura nr. 24/ Stația Dridu 06:00-20:30 07.00 – 14.30 07.00 – 14.30 1
9 Dorobanți Cal. Dorobanți nr. 3-4 06:00-20:30 06.00 – 20.30 ÎNCHIS 1
10 Gara Basarab Bd. Dinicu Golescu, nr. 44 06:00-20:30 06.00-20.30 06.00-20.30 1
11 Gara de Nord – Coloane P-ța Gara de Nord nr. 1-3 06:00-20:30 07.00-14.00 13.00 – 20.30 1
12 Griro Calea Griviței nr. 212 06:00-20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 1
13 Jolie Ville Cap linie 301 ÎNCHIS ÎNCHIS ÎNCHIS 1
14 Lutherana Str. Știrbei Vodă nr.4 6:00-20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 1
15 Mezeș Șos. Chitilei nr. 221- stația Mezeș 06:00-20:30 07.00 – 14.30 07.00 – 14.30 1
16 Palat CFR Bd. Gării de Nord nr 2 6:00-13:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 1
17 Piața 16 Februarie Bd. Bucureștii Noi nr. 68/Stația Bârlogeni 06:00-20:30 06.00 – 20.00 06.00 – 20.00 1
18 Piața Pajura Str.Pajura nr. 7-Piața Pajura 06:30-13:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 1
19 Piața Presei Libere 1 Piața Presei Libere 06:00-20:15 6.00 – 20.15 6.00 – 20.15 1
20 Piața Presei Libere 4 Piața Presei Libere 06:00-20:15 ÎNCHIS ÎNCHIS 1
21 Spital Universitar Bd. Eroilor/Parcul Eroilor 06:30-20:00 ÎNCHIS ÎNCHIS 1
22 Străulești Șos. București-Târgoviște/Terminal Străulești 06:00 – 20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 1
23 Titulescu Bd. N. Titulescu nr. 11 06:30-20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 1
24 TVR (Televiziune) Cal. Dorobanți nr. 254 06:30-20:30 06.00 – 20.30 06.00 – 20.30 1
25 Vasile Pârvan Str. Vasile Pârvan nr. 14 06:00-20:00 ÎNCHIS ÎNCHIS 1
Sector 2
Nr. Punct Reîncărcare Adresa Zi lucrătoare Sâmbătă Duminică Sector
1 Baicului B-dul Garii Obor nr.16 07:00-14:00 ÎNCHIS ÎNCHIS 2
2 Bucur Obor 2 Șos. Colentina nr.2 (Magazin Bucur) 06:00-20:30 06.00 – 20.30 06.00 – 20.30 2
3 Carrefour Colentina Sos. Colentina /nr. 378 (Depou Colentina) 06:00-20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 2
4 Cart. Colentina Șos. Colentina nr. 92 06:00-20:30 06.00 – 20.30 07:00-14:30 2
5 CFR Obor Șos. Colentina nr. 4 /Str. Ziduri Moși 06:00-20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 2
6 Circ Bd. Lacul Tei nr.1 06:00-20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 2
7 D-na Ghica Șos. Colentin nr.26 /Str. D-na. Ghica 06:00-20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 2
8 Eminescu Bd. Dacia nr. 150 06:00-20:30 06.00 – 20.30 6.00 – 20.30 2
9 Ferdinand Bd. Ferdinand nr. 99 / Șos. Mihai Bravu 06:00-20:00 ÎNCHIS ÎNCHIS 2
10 Fundeni Oncologie Șos. Fundeni nr.254 06:00-20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 2
11 Gara Obor Bd. Gării Obor nr.3 06:00-20:00 07.00-14.00 07.00-14.00 2
12 Iancului Șos. Iancului / Șos Mihai Bravu nr. 116 06:00-20:30 07.00-14.15 07.00-14.15 2
13 Lacul Tei Șos. Colentina nr. 53 06:00-20:30 06.00 – 20.30 06.00 – 20.30 2
14 Mihai Bravu (OBOR) Șos.Colentina nr. 12 (stație metrou Obor) ÎNCHIS ÎNCHIS ÎNCHIS 2
15 Pantelimon Delfin Șos. Pantelimon / Bd. Chișinău nr. 256 06:00-20:30 06.00-20.30 06.00-20.30 2
16 Piața Gemeni Bd. Dacia nr. 106 06:00-20:30 7.00:14.00 7:00-14:00 2
17 Pierre de Coubertin Șos. Iancului nr.132/ Bd. Pierre de Coubertin 06:00-20:30 06.00-20.30 06.00-20.30 2
18 Rosetti Bd. Carol/Str. C.A. Rosetti nr. 6 06:30-20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 2
19 Sf. Pantelimon Șos. Pantelimon nr. 302 6:00-20:15 ÎNCHIS ÎNCHIS 2
20 Socului Bd. Chișinău nr.170-176 06:30-20:15 06.00-20.15 06.00-20.15 2
21 Țevi Sudate Șos. Colentina nr. 444 06:30-20:30 07.00-14.30 07.00-14.30 2
Sector 3
Nr. Punct Reîncărcare Adresa Zi lucrătoare Sâmbătă Duminică Sector
1 Baba Novac Baba Novac nr. 1 06:00-20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 3
2 C-tin. Brâncuși Str. C-tin Brâncuși nr.23 7.00:14:15 ÎNCHIS ÎNCHIS 3
3 Câmpia Libertății Str. Baba Novac nr.15 06:00-20:15 ÎNCHIS ÎNCHIS 3
4 CET Sud B-ul Energeticienilor, nr. 13-15 06:00-20:00 ÎNCHIS ÎNCHIS 3
5 Complex Titan Bd. Theodor Pallady, nr. 55 06:00-20:00 ÎNCHIS ÎNCHIS 3
6 Dudești Șos. Mihai Bravu nr. 428 06:00-20:30 07.00-14.30 07.00-14.30 3
7 Hala Traian Str. Traian nr. 138 06:00-20:15 ÎNCHIS ÎNCHIS 3
8 Liviu Rebreanu Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 40 06:00-20:15 06.00 – 20.00 07:00-14:30 3
9 Macaralei B-dul. 1 Decembrie 1918 nr. 37 06:00-20:00 07.00-14.30 07.00-14.30 3
10 Piața Titan Bd. Th. Pallady, nr.2, bl.M2A 06:00-20:15 ÎNCHIS ÎNCHIS 3
11 Poarta 4 B-dul. 1 Decembrie 1918 nr.30 07:00-14:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 3
12 Policlinica Titan Str. Nic. Grigorescu nr. 41 06:00-20:00 ÎNCHIS ÎNCHIS 3
13 Poșta Titan Bd. N. Grigorescu, nr. 31A 06:00-20:15 06.00 – 20.00 06.00 – 20.00 3
14 Poșta Vitan Str. Octavian Goga, nr. 26 06:00-20:30 07.00-14.30 07.00-14.30 3
15 Postăvarului Str. Postăvarului nr. 1 06:00-20:15 ÎNCHIS ÎNCHIS 3
16 Potcoava Bd. N. Grigorescu nr. 2 06:00-20:15 ÎNCHIS ÎNCHIS 3
17 Râmnicul Sarat Bd. Camil Ressu nr. 22 06:30-20:30 07.00-14.30 07.00-14.30 3
18 Sf. Vineri Bd. Corneliu Coposu nr. 4 06:30-20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 3
19 Traian Bd. Unirii nr. 57 06:30-20:15 ÎNCHIS ÎNCHIS 3
20 Trapezului Th. Pallady / Str. Trapezului 06:00-20:00 07.00-14.30 07.00-14.30 3
21 Universitate Bd. Reg. Elisabeta nr. 6 06:30-20:30 06.00-20.30 06.00 – 20.00 3
22 Universitate statuie Bd. Regina Elisabeta nr. 9 13.00:20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 3
23 Vatra Luminoasă Șos. Mihai Bravu nr. 145 06:30-20:30 07.00-14.30 07.00-14.30 3
Sector 4
Nr. Punct Reîncărcare Adresa Zi lucrătoare Sâmbătă Duminică Sector
1 Abator Cal. Văcărești nr. 292 06:00-20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 4
2 Apărătorii Patriei Str. Ion Iriceanu nr. 31 6.00-20.30 06.00 – 20.30 06.00 – 20.30 4
3 Automecanica Șos. Olteniței nr. 242 06:00-20:30 07.00 – 14.30 07.00 – 14.30 4
4 BIG Berceni 2 Șos. Olteniței ÎNCHIS ÎNCHIS ÎNCHIS 4
5 CFR Progresul Șos. Giurgiului nr.262 06:00-20:30 06.00-20.30 06.00-20.00 4
6 Emil Racoviță Bd. Al. Obregia nr. 3 06:00-20:30 07.00 – 14.30 ÎNCHIS 4
7 Găzarului Șos. Giurgiului nr.123/ Str. Dr. Găzarului 06:00-20:30 06.00 -13.00 06.00 -13.00 4
8 IRA Șos. Olteniței nr. 254 06:00-20:30 07 – 14.30 07.00 – 14.30 4
9 Lamotești Bd. C-tin Brâncoveanu nr. 101 ÎNCHIS 06.00 – 20.30 07:00-14:30 4
10 Luică Șos. Luică nr. 2 06:00-20:30 06.00 – 20.30 06.00 – 20.00 4
11 Mărășești Bd. Mărășești nr. 12-14 06:00-20:15 ÎNCHIS ÎNCHIS 4
12 Nisei Bd. Al. Obregia nr. 19 06:00-20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 4
13 Ornamentului Str. E. Racoviță nr. 31 06:00-20:30 07.00 – 14.30 ÎNCHIS 4
14 Palatul Copiilor Bd. Tineretului nr. 35 06:00-20:30 07.00 – 14.30 ÎNCHIS 4
15 Reșița Piața Reșița ÎNCHIS IÎCHIS ÎNCHIS 4
16 Romprim Șos. Olteniței 251 06:30-20:30 07.00 – 14.30 07.00 – 14.30 4
17 Șincai Bd. Dimitrie Cantemir nr. 27 06:30-20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 4
18 Străduinței Bd. Al. Obregia nr. 29 06:00-20:30 06.00 – 20.30 06.00 – 20.30 4
19 Straja Str. Resița nr.25 06:00-20:30 06.00 – 20.30 07.00 – 14.30 4
20 Timpuri Noi Spaiul Unirii nr. 116 06:30-20:30 06.00 – 20.30 07.00 – 14.30 4
21 Tineretului Șos. Olteniței, nr. 29 06:30-20:30 06.00 – 20.30 06.00 – 20.30 4
Sector 5
Nr. Punct Reîncărcare Adresa Zi lucrătoare Sâmbătă Duminică Sector
1 Alexandria Șos. Alexandria nr. 150B 06:00-20:30 06.00 – 20.30 06.00 – 20.30 5
2 Amurgului Șos. Sălaj nr.221 06:00-20:00 ÎNCHIS ÎNCHIS 5
3 Circa Financiară Cal. 13 Septembrie nr. 139 06:00-20:00 06.00 – 20.00 06.00 – 13.00 5
4 Cișmigiu Bd. Regina Elisabeta nr. 44 06:00-20:30 13.00 – 20.00 13.00 – 20.00 5
5 Complex Comercial Str. Mărgeanului nr. 36 06:00-20:00 06.00 – 13.00 06.00 – 13.00 5
6 Dr. Rainer Str. Dr. Rainer nr. 5 06.00-20.00 ÎNCHIS ÎNCHIS 5
7 Erie Eroul Prelungirea Ferentari nr. 159A 06:00-20:00 ÎNCHIS ÎNCHIS 5
8 Kogălniceanu P-ța M. Kogălniceanu nr. 2 06:00-20:00 ÎNCHIS ÎNCHIS 5
9 Lira Str. 13 Septembrie nr. 211 06:00-20:00 06.00 – 13.00 06.00 – 13.00 5
10 Petre Ispirescu Cal. Rahovei nr. 311 06:00-20:30 06.00 – 13.30 06.00 – 13.30 5
11 Piața Ferentari Cal. Ferentari nr. 142 06:00-20:00 ÎNCHIS ÎNCHIS 5
12 Pod Izvor Splaiul Independenței/Pod izvor 06:00-20:00 07.00-14.00 07.00-14.00 5
13 Puișor Cal. 13 Septembrie nr. 89 06:00-13:00 ÎNCHIS ÎNCHIS 5
14 Sălaj Str. Bacău  ÎNCHIS ÎNCHIS ÎNCHIS 5
15 Sălaj – Confort Urban Șos. Sălaj, nr. 345 06:00-20:00 ÎNCHIS ÎNCHIS 5
16 Tăcerii Str. Antiaeriană nr. 113 06:00-20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 5
17 Teiuș Șos. Alexandriei nr. 11 06:00-20:30 06.00 – 13.30 06.00 – 13.30 5
18 Vadul Nou Prelungirea Ferentari nr. 79 06:00-20:00 ÎNCHIS ÎNCHIS 5
19 Vâltoarei Prelungirea Ferentari nr. 115 06:00-20:00 06.00 -13.30 06 -13.30 5
Sector 6
Nr. Punct Reîncărcare Adresa Zi lucrătoare Sâmbătă Duminică Sector
1 Apus Expres B-dul. Iuliu Maniu nr. 73 06:00-13:30 06.00-20.30 6.00-20.30 6
2 Brașov Str. Brașov nr. 21 6.00:20:15 6:00:20:15 6.00:20:15 6
3 CFR Cotroceni Bd. Brașov nr. 51 06:00-20:30 07.00 – 14.30 INCHIS 6
4 Complex Giulești Cal. Giulești nr. 131 06:15 -20.00 07.00 – 14.30 07.00 – 14.30 6
5 Compozitorilor Str. 1 Mai nr. 37 06:00-20:00 07.00 – 14.00 ÎNCHIS 6
6 Dezrobirii Str. Dezrobirii nr. 87 06:00-20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 6
7 Dr. Taberei Dr. Taberei nr. 43/ P-ța Dr. Taberei 06:00-20:15 ÎNCHIS ÎNCHIS 6
8 Dr. Taberei 34 Drumul Taberei 35 06:00-20:15 ÎNCHIS ÎNCHIS 6
9 Fac. Electronica B-dul. Iuliu Maniu nr. 1-3 06:00-20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 6
10 Ghencea Bd. Ghencea nr. 43/Cap linie 41 06:00-20:00 ÎNCHIS ÎNCHIS 6
11 Giulești Sârbi Cal. Giulești 280 06:30-13.30 ÎNCHIS ÎNCHIS 6
12 Gorjului B-dul. Iuliu Maniu nr. 116-126 06:00-20:30 07.00 – 14.30 07.00 – 14.30 6
13 Lujerului Bd. Iuliu Maniu nr. 19 06:00-20:30 07.00 – 14.30 07.00 – 14.30 6
14 Orizont Drumul Taberei 18 06:00-20:15 ÎNCHIS ÎNCHIS 6
15 Răzoare Dr. Sarii 119 06:00-20:15 ÎNCHIS ÎNCHIS 6
16 Romancierilor Drumul Taberei nr. 57 06:30-20:15 ÎNCHIS ÎNCHIS 6
17 V. Milea B-dul Iuliu Maniu nr.7 06:00-20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS 6
18 V. Oltului Str. Valea Argeșului nr. 20 06:30-20:15 06.00 – 20.15 06.00 – 20.15 6
19 Veterani B-dul. Iuliu Maniu nr. 46 06:30-20:30 06.00-20.30 06.00-20.30 6
20 Voinței Prel. Ghencea nr. 85 06:30-20:00 07.00 – 14.00 07.00 – 14.00 6
Județul Ilfov
Nr. Punct Reîncărcare Adresa Zi lucrătoare Sâmbătă Duminică Sector
1 Auchan Str. Rezervelor nr.70, Sat Roșu, Comuna Chiajna 06:00-20:30 06.00-20.30 06.00-20.30 IF
2 Carrefour Militari Autostrada București-Pitești Km 11-13, Chiajna 06:00-20:30 ÎNCHIS ÎNCHIS IF
3 CRC VLT1 GHEAȚĂ bd-ul. Voluntari, nr. 72, Oraș Voluntari 06:00-13:00 ÎNCHIS ÎNCHIS IF
4 Primăria Chitila Str. Banatului, nr. 14, Oraș Chitila 6.00-20.00 ÎNCHIS ÎNCHIS IF
5 Primăria Otopeni Cal. București nr. 84, Oras Otopeni 06:30-20:00 06:30-20:00 06:30-20:00 IF

În vederea emiterii facturii fiscale către o persoană juridică, este necesar să fie trimise (pe adresa de e-mail info@stbsa.ro) următoarele date ale firmei:

  • codul fiscal;
  • numărul de ordine din registrul comerţului;
  • adresa;
  • numărul de cont bancar;
  • un număr de telefon de la firmă;
  • numele persoanei de contact (persoana desemnată să procure factura fiscală trebuie să deţină delegaţie).