Călătorii
Abonamente fracţionale
Tip abonament Tip de card Preţ
abonament
Preţ
card
Preţ
total
Abonament nenominal pentru o (una) zi valabil pe toate liniile urbane Încărcat pe card Multiplu 8 lei 1,6 lei 9,6 lei
Încărcat pe card Activ nominal (numai dacă deţineţi un card Activ nominal) 8 lei 0 lei 8 lei
Încărcat pe card Activ nenominal 8 lei 3,7 lei 11,7 lei
Încărcat pe card Activ nenominal (dacă deţineţi card Activ nenominal) 8 lei 0 lei 8 lei
Abonament nominal pentru 7 zile valabil pe toate liniile urbane Încărcat pe card Activ nominal 17 lei 0 lei* 17 lei
Încărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 17 lei 4,7 lei** 21,7 lei
Abonament nominal pentru 15 zile valabil pe toate liniile urbane Încărcat pe card Activ nominal 25 lei 0 lei* 25 lei
Încărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 25 lei 4,7 lei** 29,7 lei

* La prima emitere, cardul Activ nominal se distribuie gratuit
** În cazul de pierdere, furt sau deteriorare a cardului Activ nominal din vina călătorului, un nou suport de card se achiziţionează contra cost.
ATENȚIE! Abonamentele urbane nu sunt valabile pe liniile Expres şi preorăşeneşti (regionale). Valabilitatea abonamentelor fracţionate este de 1, 7 sau 15 zile de la data solicitată.

Abonamente lunare urbane nominale cu tarif integral şi cu tarif redus

1. Abonamente lunare urbane nominale cu tarif integral

Tip abonament Tip card Preţ abonament Preţ card Preţ total
Abonament lunar nominal valabil pe o (una) linie urbană Încărcat pe card Activ nominal 30 lei 0 lei* 30 lei
Încărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 30 lei 4,7 lei** 34,7 lei
Abonament lunar nominal valabil pe două linii urbane Încărcat pe card Activ nominal 35 lei 0 lei* 35 lei
Încărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 35 lei 4,7 lei** 39,5 lei
Abonament lunar nominal general valabil pe toate liniile urbane Încărcat pe card Activ nominal 50 lei 0 lei* 50 lei
Încărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 50 lei 4,7 lei** 54,7 lei

2. Abonamente lunare urbane nominale cu tarif redus (50%)

Tip abonament Tip card Preţ abonament cu 50% reducere Preţ card Preţ total
Abonament lunar nominal valabil pe o (una) linie urbană (elevi/ studenţi-curs zi, donatori) Încărcat pe card Activ nominal 15 lei 0 lei* 15 lei
Încărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 15 lei 4,7 lei** 19,7 lei
Abonament lunar valabil pe două linii urbane (elevi/ studenţi-curs zi, donatori) Încărcat pe card Activ nominal 17,5 lei 0 lei* 17,5 lei
Încărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 17,5 lei 4,7 lei** 22,2 lei
Abonament lunar nominal general urban (elevi/ studenţi-curs zi, donatori) Încărcat pe card Activ nominal 25 lei 0 lei* 25 lei
Încărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 25 lei 4,7 lei** 29,7 lei

3. Abonamente lunare urbane nominale cu tarif redus (100%)

Tip abonament Tip card Preţ abonament cu
100% reducere
Preţ card Preţ total
Abonament lunar nominal general valabil pe toate liniile urbane (elevi)*** Încărcat pe card Activ nominal 0 lei 0 lei* 0 lei
Încărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 0 lei 4,7 lei** 4,7 lei

* La prima emitere, cardul Activ nominal se distribuie gratuit.
** În cazul de pierdere, furt sau deteriorare a cardului Activ nominal din vina călătorului, un nou suport de card se achiziţionează contra cost.
*** Reducerea de 100% se referă numai la abonamentul urban general destinat elevilor care frecventează o unitate de învățământ din București.

ATENȚIE! Abonamentele urbane nu sunt valabile pe liniile Expres şi preorăşeneşti (regionale). Valabilitatea abonamentelor cu tarif integral sau redus este de o lună calendaristică de la data solicitată.

ATENȚIE! Pensionarii cu domiciliul stabil în Municipiul Bucureşti beneficiază de gratuitate pentru călătoria cu mijloacele de transport STB, cu excepţia liniilor Expres, a liniilor regionale şi a liniilor speciale, conform H.C.G.M.B. nr. 139/01.06.2006. Beneficiarii acestor facilități vor călători cu mijloacele regiei în baza cărţii de identitate şi a talonului de pensie din luna curentă sau luna precedentă.

Abonamente lunare nenominale cu tarif integral
Tip abonament Tip de card Preţ
abonament
Preţ
card
Preţ
total
Abonament lunar nenominal valabil pe o (una) linie urbană Încărcat pe card Activ nenominal 40 lei 3,7 lei 43,7 lei
Încărcat pe card Activ nenominal (dacă deţineţi un card Activ nenominal) 40 lei 0 lei 40 lei
Abonament lunar nenominal valabil pe două linii urbane Încărcat pe card Activ nenominal 50 lei 3,7 lei 53,7 lei
Încărcat pe card Activ nenominal (dacă deţineţi un card Activ nenominal) 50 lei 0 lei 50 lei
Abonament lunar nenominal valabil pe toate liniile urbane Încărcat pe card Activ nenominal 80 lei 3,7 lei 83,7 lei
Încărcat pe card Activ nominal (dacă deţineţi un card Activ nenominal) 80 lei 0 lei 80 lei

ATENȚIE! Abonamentele urbane nu sunt valabile pe liniile Expres şi preorăşeneşti (regionale). Valabilitatea abonamentelor este de o lună calendaristică de la data solicitată.

Abonament Expres
Tip abonament Tip de card Preţ
abonament
Preţ
card
Preţ
total
Abonament lunar Expres Încărcat pe card Activ nominal 80 lei 0 lei* 80 lei
Încărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 80 lei 4,7** lei 84,7 lei
Încărcat pe card Activ nenominal 80 lei 3,7 lei 83,7 lei

* La prima emitere, cardul Activ nominal se distribuie gratuit.
** În cazul de pierdere, furt sau deteriorare a cardului Activ nominal din vina călătorului, un nou suport de card se achiziţionează contra cost.
ATENȚIE! Abonamentele pe liniile Expres nu sunt valabile pe liniile urbane şi preorăşeneşti (regionale). Valabilitatea abonamentelor este de o lună calendaristică de la data solicitată.

Abonamente lunare nominale preorăşeneşti (regionale) cu tarif integral şi redus (50%)

1. Abonamente lunare nominale preorăşeneşti (regionale) cu tarif integral

Tip abonament Tip card Preţ abonament Preţ card Preţ total
Abonament lunar valabil pe o (una) linie preorăşenească (regională) Incărcat pe card Activ nominal 35 lei 0 lei* 35 lei
Încărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 35 lei 4,7 lei** 39,7 lei
Abonament lunar valabil pe două linii (una linie preorăşenească/regională şi una linie urbană) Încărcat pe card Activ nominal 95 lei 0 lei* 95 lei
Încărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 95 lei 4,7 lei** 99,7 lei
Abonament lunar nominal valabil pe toate liniile în Bucureşti şi judeţul Ilfov Încărcat pe card Activ nominal 125 lei 0 lei* 125 lei
Încărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 125 lei 4,7 lei** 129,7 lei

2. Abonamente lunare nominale preorăşeneşti (regionale) cu tarif redus (50%)

Tip abonament Tip card Preţ abonament Preţ card Preţ total
Abonament lunar valabil pe o (una) linie preorăşenească (regională) (elevi/ studenţi-curs zi, donatori) Incărcat pe card Activ nominal 17,5 lei 0 lei* 17,5 lei
Încărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 17,5 lei 4,7 lei** 22,2 lei
Abonament lunar valabil pe două linii (una linie preorăşenească/regională şi una linie urbană) – (elevi/ studenţi-curs zi, donatori) Încărcat pe card Activ nominal 47,5 lei 0 lei* 47,5 lei
Încărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 47,5 lei 4,7 lei** 52,2 lei
Abonament lunar nominal valabil pe toate liniile în Bucureşti şi judeţul Ilfov (elevi/ studenţi-curs zi, donatori) Încărcat pe card Activ nominal 62,5 lei 0 lei* 62,5 lei
Încărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 62,5 lei 4,7 lei** 67,2 lei

3. Abonamente lunare nominale preorăşeneşti (regionale) cu tarif redus (100%)

Tip abonament Tip card Preţ abonament cu
100% reducere
Preţ card Preţ total
Abonament lunar nominal general valabil pe toate liniile preorăşeneşti (regionale) – elevi*** Încărcat pe card Activ nominal 0 lei 0 lei* 0 lei
Încărcat pe card Activ nominal (la a doua emitere a cardului) 0 lei 4,7 lei** 4,7 lei

* La prima emitere, cardul Activ nominal se distribuie gratuit.
** În cazul de pierdere, furt sau deteriorare a cardului Activ nominal din vina călătorului, un nou suport de card se achiziţionează contra cost.
***Reducerea de 100% se referă numai la abonamentul valabil pe linia regională care face legătura intre UAT-ul de domiciliu și unitatea de învățământ din București

ATENȚIE! Abonamentele lunare preorăşeneşti (regionale) nu sunt valabile pe liniile Expres și urbane. Valabilitatea abonamentelor cu tarif integral sau redus este de o lună calendaristică de la data solicitată.

Călătorii urbane

O călătorie urbană = 1,3 lei

Aceste călătorii pot fi achitate:

• Folosind cardul ACTIV – din portofelul electronic

• Folosind cardul MULTIPLU încărcat cu un număr de maxim 10 călătorii urbane

Tariful este valabil pe liniile cu următoarele indicative:

• între 1 – 56 (linii de tramvai)

• între 61 – 97 (linii de troleibuz)

• între 101 – 385 (linii de autobuz)

• între 601 – 682 (linii de autobuz)

• între N101 – N125 (linii de noapte)

 

Călătorii regionale

O călătorie regională = 1,5 lei

Aceste călătorii pot fi achitate:

• Folosind cardul ACTIV – din portofelul electronic

• Folosind cardul MULTIPLU încărcat cu un număr de maxim 10 călătorii regionale

Tariful este valabil pe liniile cu indicative care încep cu R4** (ex. R477)

 

Călătorii expres

O călătorie expres = 3,5 lei

Aceste călătorii pot fi achitate:

• Folosind cardul ACTIV – din portofelul electronic

• Folosind cardul MULTIPLU încărcat cu un număr de maxim 10 călătorii expres

Tariful este valabil pe liniile cu indicativele între 780 – 784.

 

Titlu de transport comun STB SA – METROREX
Titlu de transport comun – valabil 60 minute = 5,00 lei
Titlu de transport comun cu 10 călătorii de câte 60 minute = 34,00 lei
Abonament comun – 1 zi = 17,00 lei

Aceste titluri de transport se încarcă pe carduri special destinate ambelor tipuri de rețele de transport și trebuie validate la fiecare urcare în vehicul sau intrare la metrou.

În rețeaua de suprafață, nu sunt valabile pe liniile expres sau regionale, ci numai pe cele urbane.

Ultima validare se face cu cel puțin un minut înainte de expirarea perioadei de o oră și permite efectuarea călătoriei până la capătul liniei respective (STB SA) sau până la ieșirea din rețeaua METROREX.