Proiectul TPBI „Beyond the Urban” a fost selectat spre finanțare la data de 31.05.2023, în cadrul programului „Interreg URBACT IV 2021-2027″. Durata proiectului este de 31 luni, urmând a se desfășura între 01 iunie 2023 – 31 decembrie 2025.

Partenerii din cadrul proiectului sunt:

  • Creaccio (agenție de antreprenoriat din VIC, Spania), liderul rețelei;
  • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) – partener beneficiar;
  • Santa Maria da Feira (Portugalia) – partener beneficiar;
  • Hradec Kralove (Cehia) – partener beneficiar;
  • Machico (Portugalia) – partener beneficiar;
  • Szabolcs 05 (Ungaria) – partener beneficiar;
  • Tartu (Estonia) – partener beneficiar;
  • Bram (Franța) – partener beneficiar;
  • Treviso (Italia) – partener beneficiar;
  • Kocani (Macedonia) – partener beneficiar;

Participarea TPBI în cadrul bugetului acestui proiect este de 349.375,00 lei.

Proiectul va contribui la proiectarea planurilor integrate de acțiune (IAP) pentru mobilitate durabilă în zonele funcționale alcătuite din centre urbane și teritorii rurale. Astfel, se vor promova soluții de mobilitate sustenabile, accesibile și integrate, având un accent clar pe intermodalitate, guvernare multi-nivel, incluziune și egalitate de gen, cât și instrumente digitale. Planul integrat de acțiune va fi realizat cu ajutorul expertului URBACT și cu ajutorul grupului local URBACT.

În plus față de planul de acțiune integrat, proiectul va facilita și sesiuni de lucru în regiunile membre ale rețelei, în vederea schimburilor de experiență și bunelor practici. Astfel, TPBI va acumula cunoștințe relevante pentru realizarea planului integrat de acțiune și va beneficia de oportunități de colaborare și învățare reciprocă împreună cu partenerii săi. Aceste schimburi de experiență și bune practici vor avea loc în locații precum Tartu, Machico, București și Hradec Kralove, precum și alte regiuni potrivite pentru astfel de activități, care vor fi stabilite în perioada de implementare a proiectului.