Începând cu data de 15.03.2024, în vederea avizării de către Comisia Tehnică Economică a documentațiilor transmise electronic de către beneficiarii externi (persoane fizice sau juridice), va fi achitată o taxă de emitere aviz. Conform Anexei 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov și de emitere a avizelor de mobilitate, valoarea taxei de emitere aviz este în cuantum de 500 de lei pentru solicitările persoanelor fizice și 1000 de lei pentru solicitările persoanelor juridice.

Toate detaliile despre obținerea avizelor le găsiți pe site-ul TPBI, la link-ul: https://tpbi.ro/avize/.