Act adițional de modificare a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului „TPBI GO!”

 

La capitolul IV. MECANISMUL DE CONCURS, Pasul 3 – Desemnarea Câștigătorilor și acordarea premiilor, punctele (13), (14), (15), (16) și (19) se modifică astfel:

(13) Intrarea în posesia premiului se va face doar cu respectarea prezentului regulament, pe baza unui proces verbal de predare primire, încheiat între Organizator și Câștigător, respectiv, între Partener și Câștigător.

(14) În procesul verbal de predare-primire se vor consemna:

  • numele și prenumele Câștigătorului;
  • documentul de identitate care să conțină numele și prenumele persoanei și adresa de domiciliu, pe baza căruia s-a făcut validarea Câștigătorului;
  • data, ora și locul înmânării premiului către Câștigător;
  • numele și prenumele persoanei care a înmânat premiul în numele Organizatorului / Partenerului;
  • valoarea premiului acordat.

 

„(15) Procesul-verbal va fi semnat de către un reprezentant al Organizatorului, respectiv al Partenerului Lime Technology Network SRL (CUI: 40840651, nr. înmatriculare J40/3961/2019, cu sediul în B-dul Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Clădirea Green Gate Offices, Etaj 5, Sector 5, București), denumit în continuare Partenerul, și de către Câștigător.

(16) Nici Organizatorul / Partenerul și nici Câștigătorul nu vor suporta vreo cheltuială suplimentară legată de premiile acordate, față de cele prevăzute la Cap. VI Taxe și impozite.”

(19) În privința premiilor, răspunderea Organizatorului și a partenerului Lime Technology Network SRL este strict limitată la acordarea acestora. Organizatorul și partenerul său nu vor răspunde pentru niciun defect, disfuncționalitate sau alte neajunsuri ale premiilor. Orice sesizare vizând deficiențe ale premiilor va fi îndreptată către vânzător, producător, distribuitor, furnizorul de servicii sau importatorul, după caz.

 

La capitolul V. PREMIILE CONCURSULUI, punctul (1) se modifică astfel:

„(1) În cadrul concursului vor fi oferite 3 (trei) premii, câte unul pentru fiecare dintre cei 3 (trei) câștigători. Fiecare premiu constă în:

  1. a) un Abonament Metropolitan Integrat (Suprafață + Metrou + Tren „Gara de Nord – Aeroport Otopeni”) cu valabilitate 6 (șase) luni, oferit de Organizator și
  2. b) una trotinetă electrică, oferită de Partener.”

 

La capitolul VI. TAXE ȘI IMPOZITE, punctul (1) se modifică astfel:

”(1) Organizatorul Concursului și, respectiv, partenerul Lime Technology Network SRL vor vira la bugetul de stat impozitul aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în cazul în care valoarea premiilor impune acest lucru. Astfel,

  1. Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiilor menționate la punctul 1.a) oferite celor trei câștigători, și anume, câte un abonament metropolitan integrat (Suprafață + Metrou + Tren „Gara de Nord – Aeroport Otopeni”) pe 6 (șase) luni;
  2. Partenerul Lime Technology Network SRL va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiilor menționate la punctul V.1.b) oferite celor trei câștigători, și anume, câte o trotinetă electrică.

(2) Organizatorul și, respectiv, partenerul Lime Technology Network SRL nu sunt răspunzători de plata altor taxe, impozite, obligații financiare legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina Câștigătorului.”