Programul „Interreg Europe URBACT IV” promovează dezvoltarea urbană durabilă în orașele europene prin schimbul de bune practici și experiențe, contribuind astfel la îmbunătățirea politicilor urbane în Uniunea Europeană.

În perioada 14-15 mai 2024, a fost organizată în Tartu, Estonia, cea de-a doua întâlnire transnațională a proiectului „Beyond the Urban”. Pe parcursul celor două zile au avut loc sesiuni de formare și informare cu privire la organizarea, planificarea și optimizarea sistemului de transport public.

În luna iulie, TPBI va organiza o întâlnire a Grupului Local Urbact, pentru a prezenta și iniția Planul de Acțiune Integrat ce va fi dezvoltat pe durata implementării proiectului, pentru regiunea București-Ilfov.

Pentru informații suplimentare puteți accesa următorul link:

https://urbact.eu/networks/beyond-urban

***

The “Interreg Europe URBACT IV” program promotes sustainable urban development in European cities through the exchange of best practices and experiences, thereby contributing to the improvement of urban policies within the European Union.

From May 14-15, 2024, the second transnational meeting of the “Beyond the Urban” project was held in Tartu, Estonia. Over the course of the two days, there were training and information sessions regarding the organization, planning, and optimization of the public transport system.

In July, TPBI will organize a meeting of the Urbact Local Group to present and initiate the Integrated Action Plan, which will be developed during the project’s implementation period for the Bucharest-Ilfov region.

For additional details, you can access the following link:

https://urbact.eu/networks/beyond-urban