Tramvaie

Linie

Capete traseu

Hartă traseu

1

ROMPRIM - BD. BANU MANTA

7

CFR PROGRESUL - PIAȚA UNIRII

8

DEPOUL MILITARI - ZEȚARILOR

10

ROMPRIM - BD. BANU MANTA

11

ZEȚARILOR - CART. 16 FEBRUARIE

14

PIAȚA SF. VINERI - FAUR POARTA 4

16

PIAȚA SF. VINERI - PLATFORMA INDUSTRIALĂ

19

COMPLEX RATB TITAN - ȘURA MARE

21

PIAȚA SF. VINERI - PASAJ COLENTINA

23

ZEȚARILOR - FAUR POARTA 4

24

CARTIER DĂMĂROAIA - VASILE PÂRVAN

25

CFR PROGRESUL - DEPOUL MILITARI

27

COMPLEX RATB TITAN - PIAȚA UNIRII

32

DEPOUL ALEXANDRIA - PIAȚA UNIRII

34

BD. BANU MANTA - ȘURA MARE

35

DEPOUL MILITARI - GARA BASARAB

36

REPUBLICA - PLATFORMA INDUSTRIALĂ

40

COMPLEX RATB TITAN - PIAȚA SF. VINERI

41

PIAȚA PRESEI LIBERE - GHENCEA

42

PIAȚA PRESEI LIBERE - GARA DE NORD

44

CART. 16 FEBRUARIE - VASILE PÂRVAN

45

MEZEȘ - GARA DE NORD

46

GARA DE NORD - REPUBLICA

47

PIAȚA UNIRII - GHENCEA

55

PIAȚA SF. VINERI - GRANITUL

56

PIAȚA SF. VINERI - REPUBLICA

Tramvaie

Linie

Capete traseu

Hartă traseu

1

ROMPRIM - BD. BANU MANTA

7

CFR PROGRESUL - PIAȚA UNIRII

8

DEPOUL MILITARI - ZEȚARILOR

10

ROMPRIM - BD. BANU MANTA

11

ZEȚARILOR - CART. 16 FEBRUARIE

14

PIAȚA SF. VINERI - FAUR POARTA 4

16

PIAȚA SF. VINERI - PLATFORMA INDUSTRIALĂ

19

COMPLEX RATB TITAN - ȘURA MARE

21

PIAȚA SF. VINERI - PASAJ COLENTINA

23

ZEȚARILOR - FAUR POARTA 4

24

CARTIER DĂMĂROAIA - VASILE PÂRVAN

25

CFR PROGRESUL - DEPOUL MILITARI

27

COMPLEX RATB TITAN - PIAȚA UNIRII

32

DEPOUL ALEXANDRIA - PIAȚA UNIRII

34

BD. BANU MANTA - ȘURA MARE

35

DEPOUL MILITARI - GARA BASARAB

36

REPUBLICA - PLATFORMA INDUSTRIALĂ

40

COMPLEX RATB TITAN - PIAȚA SF. VINERI

41

PIAȚA PRESEI LIBERE - GHENCEA

42

PIAȚA PRESEI LIBERE - GARA DE NORD

44

CART. 16 FEBRUARIE - VASILE PÂRVAN

45

MEZEȘ - GARA DE NORD

46

GARA DE NORD - REPUBLICA

47

PIAȚA UNIRII - GHENCEA

55

PIAȚA SF. VINERI - GRANITUL

56

PIAȚA SF. VINERI - REPUBLICA