Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a semnat joi, 29.07.2021, contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport de călători cu operatorii din Regiunea București – Ilfov, iar acestea vor intra în vigoare la 1 august 2021. Contractul semnat cu Societatea de Transport București – STB SA, cel cu Serviciul Transport Voluntari – STV SA și cel cu Ecotrans STCM SRL este valabil pentru o perioadă de 10 ani, iar cel cu Regio Serv Transport SRL va fi semnat pe aceeași perioadă, de îndată ce va obținut avizul de la Consiliul Concurenței.

Prin noile contracte, sub sancțiunea amenzilor aplicate de TPBI, operatorii și-au asumat anumite condiții de calitate a serviciului oferit călătorilor. Astfel, vehiculele vor fi igienizate permanent și iluminate corespunzător în salonul călătorilor, iar programul de circulație va fi respectat cu strictețe. Operatorii vor fi monitorizați cu atenție și vor fi sancționați în cazul în care vor fi constatate nereguli.

De asemenea, instalațiile de climatizare ale vehiculelor care sunt dotate cu această utilitate trebuie să fie funcționale. Dacă instalația se defectează în timp ce vehiculul este pe traseu, conducătorul acestuia are obligația de a anunța imediat operatorul. Dacă se constată că aerul condiționat nu funcționează din alte motive decât defectarea pe traseu, operatorul căruia îi aparține vehiculul va fi sancționat.

Pe de altă parte, operatorii vor avea obligația de a afișa în mijloacele de transport în comun atât indicativul vehiculului, cât și adresa de email și numărul de telefon unde călătorii să poată sesiza problemele apărute, pentru a fi soluționate cât mai operativ.

Toți operatorii vor fi obligați să investească în dezvoltarea serviciului cel puțin 1% din cheltuieli. În plus, o altă obligație a operatorilor ar fi ca peste 60% din cheltuielile cu formarea personalului să fie alocate pentru angajații care lucrează direct cu publicul.

Totodată, prin noile prevederi contractuale, operatorii vor putea achiziționa doar autobuze prietenoase cu mediul (de exemplu, electrice, hibrid sau cu combustibili alternativi ori cu combustibili fosili, dar cu respectarea normei de poluare cea mai recentă, în prezent – Euro 6).

Cele mai drastice sancțiuni pe care TPBI le poate aplica celor patru operatori de transport sunt stabilite pentru  situația în care vehiculele nu ies în traseu cu sistem funcțional de monitorizare prin GPS. Operatorii au obligația de a se asigura că toate vehiculele scoase pe trasee să aibă GPS-ul funcțional, pentru a fi monitorizate.

TPBI încurajează publicul călător să semnaleze problemele observate în mijloacele de transport în comun și îi asigură pe aceștia că reclamațiile sunt luate în seama și se încearcă soluționarea acestora, inclusiv prin aplicarea de sancțiuni către operatori, în conformitate cu prevederile din noile contracte semnate.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor contracte de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători, va intra în vigoare și noua politică tarifară pentru toată Regiunea București – Ilfov. Noile tarife pot fi consultate la adresa: tpbi.ro/tarife.

TPBI este primul organism, creat la nivel regional, care a fost constituit sub forma unei structuri de cooperare a celor 42 de autorități publice locale din regiune, primind mandat din partea acestora pentru înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea serviciului de transport public de călători pe toată aria de competență, conform Regulamentului CE 1370/2007.