Pentru o mai bună conectivitate, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a decis ca, începând din noaptea de 24/25 noiembrie 2021, autobuzele liniei N118 să aibă capătul la terminalul „Turnu Măgurele”, pe Bd. Alexandru Obregia (comun cu linia de zi 73, respectiv, cu liniile de noapte N120 și N125).

Astfel, din noaptea de 24/25.11.2021, linia N118 va funcționa între terminalele „Turnu Măgurele” și „Complex Comercial Băneasa” pe următorul traseu:

pe sensul spre „Complex Comercial Băneasa”: terminal „Turnu Măgurele”, Bd. Alexandru Obregia, ȋntoarcere la primul scuar după str. Aliorului, Bd. Alexandru Obregia, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică,  Str. Pogoanele, Str. Acțiunii, Șos. Giurgiului, Str. Anghel Alexandru, Str. Zețarilor, Prelungirea Ferentari, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Str. Petre Ispirescu, Bd. Ghencea, Str. Brașov, Drumul Taberei (ramura de sud), Str. Valea Argeșului, Str. Valea Oltului, Bd. Timișoara, Pasaj Lujerului, Șos. Virtuții, Calea Crângași, Pasaj Grant, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi, Șos. Chitilei, Bd. Laminorului, Bd. Bucureștii Noi, Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Șos. București-Ploiești, Str. Pană Buescu, terminal „Complex Comercial Băneasa”;

pe sensul spre „Turnu Măgurele”: terminal „Complex Comercial Băneasa”, Str. Pană Buescu, Șos. București-Ploiești, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, Bd. Bucureștii Noi, Bd. Laminorului, Șos. Chitilei, Bd. Bucureștii Noi, Calea Griviței, Pasaj Grant, Calea Giulești, Bd. Constructorilor, Șos. Virtuții, Pasaj Lujerului, Bd. Timișoara, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (ramura de sud), Str. Brașov, Bd. Ghencea, Str. Petre Ispirescu, Calea Rahovei, Calea Ferentari, Prelungirea Ferentari, Str. Zețarilor, Str. Anghel Alexandru, Șos. Giurgiului, Str. Anghel Moldoveanu, Str. Tudor Gociu, Str. Acțiunii, Str. Pogoanele, Str. Luică, Str. Turnu Măgurele, Bd. Alexandru Obregia, terminal „Turnu Măgurele”.