Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI) a dispus modificarea operativă a 28 de linii de transport public de călători în ziua de duminică, 24.09.2023, pentru a permite desfășurarea competiției sportive „Crosul Arenelor”, programată între orele între orele 09.30-11.30.

În acest interval de timp, traficul rutier va fi restricționat pe traseul de alergare, și anume: Str. Alexandru Constantinescu (tronsonul cuprins între Bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf), Sos. Kiseleff, Calea Victoriei, Splaiul Independenței (malul stâng), Bd. Unirii, Piața Alba Iulia, Bd. Decebal, Bd. Basarabia până la Arena Națională. De asemenea pentru amenajarea zonei de start, în perioada 23.09.2023, ora 15.00 – 24.09.2023, ora 12.00, traficul rutier va fi restricționat total pe Str. Alexandru Constantinescu, tronsonul cuprins între Bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf.

Din acest motiv, operativ, la dispoziția Brigăzii Rutiere de Poliție, liniile de transport public din zonele unde se va desfășura competiția sportivă vor fi modificate astfel:

Linia 1 va funcționa pe traseul actual între „Șura Mare” și intersecția Șos. Mihai Bravu/ Calea Vitan, apoi prin Calea Vitan, Calea Dudești, cu întoarcere pe Șos. Mihai Bravu, Calea Văcărești, Șos. Olteniței.

Linia 10 va funcționa pe traseul actual între capătul de linie „Șura Mare” și „Banu Manta”, cu întoarcere pe Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu, Piața Iancului, unde vagoanele vor întoarce pe Șos. Mihai Bravu, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasaj Victoria, Șos. Nicolae Titulescu, Pasaj Basarab, Bd. Doina Cornea, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, Șos. Progresului, Str. Dr. Istrati, Șos. Viilor, Șos. Olteniței, Șura Mare.

Linia 40 va funcționa între terminalul „Chimopar” și intersecția Bd. Basarabia/ Bd. Chișinău, apoi pe un traseu modificat, pe ambele sensuri, pe Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Șos. Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Calea Călărași, apoi traseul actual până la terminalul „Piața Sfânta Vineri”.

Linia 61 va funcționa pe un traseu scurtat între „Master‟ și Podul Operei, unde troleibuzele acestei linii vor întoarce pe Podul Operei.

Troleibuzele liniilor 66, 69, 70 și 85 care se deplasează pe sensul Piața Kogălniceanu – Piața Universității vor staționa pe Bd. Regina Elisabeta, înainte de Calea Victoriei, iar cele de pe sensul opus vor staționa până la trecerea coloanei de participanți (circa 20 de minute), pe Bd. Carol I, până în stația „Teatrul Național‟

De asemenea troleibuzele liniei 70 vor staționa și pe Str. Dristorului, înainte de intersecția cu Bd. Unirii, pe ambele sensuri.

Troleibuzele liniei 86 vor staționa până la trecerea coloanei de participanți pe Str. General Gheorghe Manu, înainte de intersecția cu Calea Victoriei, pe ambele sensuri.

Linia 104 va funcționa pe traseul de bază între „Cora Pantelimon” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/ Șos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Carol I până la „Piața Rosetti”.

Linia 116 va funcționa pe un traseu scurtat între „CFR Progresul” și terminalul „Piața Unirii” (capătul troleibuzelor liniei 76).

Linia 117 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” și Piața Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii, Aleea II (capătul liniei 783), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază.

Liniile 122 și 137 vor funcționa pe traseele de bază între terminalele „Complex Cartier Latin”, respectiv „Carrefour Militari” și intersecția Str. Știrbei Vodă/ Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseele de bază.

Linia 123 va funcționa pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” și intersecția Calea Vitan/ Calea Dudești/ Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, prin pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Calea 13 Septembrie, Str. Izvor, Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, Splaiul Independenței, apoi traseul actual pe Str. Constantin Noica, Calea Plevnei, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, cu întoarcere pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, prin pasajul Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual.

Linia 133 va funcționa de la terminalul „Gara Basarab” pe Bd. Dinicu Golescu, Piața Gării de Nord, Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Șos. Nicolae Titulescu, prin pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Dimitrie Onciu, Str. Zece Mese, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Șos. Mihai Bravu, prin pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, prin pasajul Mărășești, Splaiul Unirii, Calea Văcărești, terminal „Tineretului”, cu întoarcere pe Calea Văcărești, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Calea Dudești, Șos. Mihai Bravu, prin pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Bd. Dacia, Str. Polonă, Bd. Iancu de Hunedoara, prin pasajul Victoriei, Șos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, terminal „Gara Basarab”.

Linia 136 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Vest Militari” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria.

Liniile 168, 226 și 368 vor funcționa pe traseele de bază între terminalele „Cartier Constantin Brâncuși”, „Depoul Alexandria”, respectiv „Valea Oltului” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței (malul drept), Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenței (malul stâng), Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseele de bază.

Linia 178 va funcționa între terminalul „Cartier Militari” și intersecția Bd. Dinicu Golescu/ Str. Witting, apoi pe un traseu modificat pe Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, cu întoarcere pe Bd. Dinicu Golescu, Șos. Orhideelor, apoi traseul de bază.

Linia 201 va funcționa pe traseul de bază între „Semănătoarea” și Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenței (malul stâng), apoi traseul actual.

Linia 205 va funcționa pe traseul actual între terminalul „Străulești” și Piața Presei, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărăști, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, Șos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, până la stația „Perla‟, cu întoarcere pe Calea Dorobanți, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I, apoi traseul actual.

Linia 282 va funcționa pe traseul actual între terminalul „Spitalul Fundeni” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Gara Basarab‟ pe Bd. Regele Mihai I, Piața Presei, Bd. Mărăști, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, apoi traseul actual până la capătul de linie „Gara Basarab‟. Pe sensul spre terminalul „Spitalul Fundeni”, linia va funcționa de la capătul de linie „Gara Basarab‟, pe Bd. Dinicu Golescu, Piața Gării de Nord, Calea Griviței, Șos. Nicolae Titulescu, prin pasajul Victoriei, Calea Dorobanți, Str. Aviator Radu Beller, apoi traseul actual.

Linia 282 va funcționa deviat și în perioada amenajării zonei de start (23.09.2023, ora 15.00 – 24.09.2023, ora 12:00), cu excepția perioadei de restricție ocazionată de desfășurarea cursei de alergare, astfel: pe traseul actual între terminalul „Spitalul Fundeni” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Regele Mihai I, Piața Presei, Bd. Mărăști, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, apoi traseul actual până la capătul de linie „Gara Basarab‟.

Linia 312 va funcționa între „Platforma Comercială Arcade Berceni” și intersecția Splaiul Unirii/ Bd. Mărășești, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărășești Bd. Dimitrie Cantemir, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Calea Văcărești, Piața Sudului, apoi traseul actual până la terminalul „Platforma Comerciala Arcade Berceni‟.

Linia 313 va funcționa pe un traseu scurtat între „Piața de Gros” și terminalul „Piața Unirii” (capătul troleibuzelor liniei 76).

Linia 323 va funcționa între „Zețarilor” și intersecția Bd. Mircea Vodă/ breteaua Pasajului Mărășești, apoi pe un traseu modificat pe breteaua Pasajului Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, cu întoarcere la terminalul „Piața Unirii” (capătul troleibuzelor liniei 76), apoi pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, breteaua Pasajului Mărășești, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual până la terminalul „Zețarilor ‟.

Linia 331 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Cartier Dămăroaia” și Piața Presei, apoi pe un traseu modificat pe Șos. București-Ploiești, Bd. Aerogării, Str. Nicolae Caramfil, Calea Dorobanți, apoi traseul actual până la capătul de linie „Piața Romană”.

Linia 335 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Complex Comercial Băneasa” și intersecția Șos. București-Ploiești/ Bd. Aerogării apoi pe un traseu modificat pe Bd. Aerogării, Str. Nicolae Caramfil, Calea Dorobanți, apoi traseul actual până la capătul de linie „Faur”.

Linia 336 va funcționa pe traseul de bază între „Complex Comercial Apusului” și intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Eroii Sanitari (Podul Operei), apoi pe Bd. Eroii Sanitari până la „Piața Operei” (capătul liniei 104), cu întoarcere pe Bd. Eroii Sanitari, Bd. Gheorghe Marinescu, apoi traseul actual.

Linia 381 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Piața Reșița” și Piața Victoriei, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, terminal „Clăbucet”.

Linia 385 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” și intersecția Splaiul Independenței/ Aleea III (Piața Unirii), până la stația „Piața Unirii 1‟, cu întoarcere pe Aleea III, Str. Bibescu Vodă, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual.

Linia 783 va funcționa pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandă” și intersecția Șos. București Ploiești/ Bd. Aerogării, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Aerogării, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Beijing, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. General Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Aleea II, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Beijing, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aerogării, Șos. București Ploiești, apoi traseul actual.