Capitala României participă în calitate de oraș afiliat, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI), în proiectul european FastTrack, de coordonare și sprijin, având ca obiectiv susținerea zonelor urbane, peri-urbane și rurale prin soluții de întărire a rezistenței la schimbările climatice sub forma implementării de inovații de mobilitate durabilă în 24 de orașe europene.

Proiectul este coordonat de ICLEI Local Governments for Sustainability (Germania) și Eurocities și finanțat integral prin programul Horizon 2020.

Proiectul se desfășoară până în iulie 2023 și constă în programe de învățare, schimburi de experiență și exemple de bune practici, reunind 20 de autorități locale afiliate (printre care și Bucureștiul, prin TPBI), patru parteneri ambasadori (Anvers, Bologna, Budapesta și Stockholm) și cinci parteneri tehnici: EUROCITIES (Belgia), Mobiel 21 (Belgia), CERTH (Grecia), Vectos (UK & Germania) și EIP – European Integrated Projects (România). În plus, proiectul va facilita întâlniri cu investitori din domeniile de interes.

Săptămâna aceasta are loc primul dintre cele cinci evenimente de consolidare a capacității instituționale, în perioada 16-18 noiembrie, unde TPBI va participa la două clustere tematice: Soluții de mobilitate integrată multi-modală și Utilizarea bicicletei în mediul urban.

Evenimentul va facilita cunoașterea tendințelor actuale în domeniile vizate, prezentarea soluțiilor inovatoare implementate de orașele-ambasador, precum și a celor propuse de furnizorii/investitorii cooptați în proiect pentru domeniile de interes.

TPBI a susținut proiectul încă din 2020 și a participat activ la toate activitățile care au avut loc de la lansarea oficială (1 februarie 2021), semnând și un Memorandum de Înțelegere pe baza căruia TPBI va beneficia de un program de învățare cu durata de 24 de luni, adaptat în funcție de nevoile specifice identificate.

Principalul beneficiu al participării în proiect este acumularea de cunoștințe și dezvoltarea de abilități privind accelerarea implementării de inovații și măsuri de transport sustenabil în orașele afiliate. Fiecare oraș afiliat va putea decide într-un mod flexibil ce metodologie de consolidare a capacității să adopte, ținând cont de preferințele sale tematice și de nevoile sale specifice de învățare.

Pe perioada celor doi ani de implementare a proiectului, TPBI va colabora activ cu liderul și partenerii, participând la toate cele 5 sesiuni de consolidare a capacității, precum și la minimum 6 activități de învățare intermediare între aceste sesiuni, urmând să elaboreze în cadrul proiectului un plan concret de implementare pentru a avansa rapid cel puțin o inovație specifică de mobilitate. Bineînțeles, TPBI va contribui și la diseminarea către un public mai larg a cunoștințelor dobândite prin recomandările și prezentările finale.