Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a publicat în platforma națională de achiziții publice anunțul de consultare a pieței [MC1018278] având ca obiect determinarea valorii estimative pentru achiziția de material rulant nou, destinat transportului feroviar metropolitan de călători – rame electrice EMU și cotație pentru mentenanța acestora.

Se dorește obținerea unei valori estimative pentru două tipuri de rame electrice EMU, respectiv:

TIP 1 – capacitate de transport formată din minimum 110 locuri pe scaune fixe, minimum 2 locuri pentru persoane cu mobilitate redusă și 100 locuri în picioare (la 4 persoane/mp) și a serviciului de mentenanță necesar funcționării acesteia pentru o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea de extindere la 30 de ani.

TIP 2 – capacitate de transport formată din minimum 180 locuri pe scaune fixe, minimum 4 locuri pentru persoane cu mobilitate redusă și 200 locuri în picioare (la 4 persoane/mp) și a serviciului de mentenanță necesar funcționării acesteia pentru o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea de extindere la 30 de ani.

Vehiculele vor fi destinate transportului feroviar metropolitan de călători în regiunea București-Ilfov.

Anunțul de consultare a pieței poate fi accesat pe pagina:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/mc-notice/view/100123900