Achizitii Publice În Derulare

28.12.2018 - COMUNICAT

Subiect: Prestarea de servicii de consultanță financiar-contabilă și servicii conexe în scopul calculării prețului unitar pe km parcurs, pe tipuri de mijloace de transport, și a compensației aferentă anului 2018, pentru operatorul regional STB SA.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADTPBI), CIF 38474532, înregistrată la Judecătoria Sectorului 1 sub nr. 114/07.11.2017 a fost constituită sub forma unei structuri de cooperare cu personalitate juridică de drept privat şi statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii destinate exercitării şi realizării în comun a competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale referitoare la furnizarea/ prestarea serviciilor de transport public, stabilite în sarcina acestora potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006 Regulamentul C.E. 1370/2007 al Parlamentului şi Consiliului European privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADTPBI), constituită în noiembrie 2017, ca asociere a celor 42 de autorități locale ale regiunii București – Ilfov, cu scopul infiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării  în comun a Serviciului public de transport local din cadrul asociaţiei, a elaborat, pe baza recomandarilor PMUD, Programului Integrat de Transport  Public de Calatori –Bucuresti – Ilfov, program aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor in 19 iulie 2018.

ADTPBI. În calitatea sa de Autoritate Contractantă, își exercită atribuțiile pentru aplicarea cerințelor Regulamentului CE 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și ale legislatiei naționale în vigoare.

Astfel, la data de 17.09.2018 a fost semnat Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor de transport public de călători în zona București-Ilfov nr. 1/2018 de către Autoritatea Contractantă ADTPBI cu Societate de Transport București STB SA.

În acest context, ADTPBI realizează o achiziție directă pentru servicii de consultanță financiar-contabilă și servicii conexe în scopul calculării prețului unitar pe km parcurs, pe tipuri de mijloace de transport, și a compensației aferentă anului 2018, pentru operatorul regional STB SA.

Rezultatele Auditului tehnico-economic se referă la perioada contractului de delegare a gestiunii nr. 1/2018 , asociate anului financiar 2018, și anume 17 septembrie 2018-31 decembrie 2018.

În cadrul Auditului tehnico-economic se vor realiza toate acțiunile necesare pentru evidențierea rezultatelor pe perioada menționată, cu aplicarea legislației naționale în vigoare.

Prestatorul va finaliza servicile solicitate în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data atribuirii, dar nu mai tărziu de 25 martie 2019.

Pentru aceste servicii, vă invităm să ne prezentați o ofertă pînă la data de ianuarie, 14 ianuarie 2019, ora 24.00. Oferta va cuprinde documentele solicitate prin Caietul de sarcini (Anexa la prezenta invitație) și va putea fi trimisă:

  • Pe e-mail: office@tpbi.ro
  • La sediul ADTPBI: CCIR Business Center, București, Sector 3, Bd. Octavian Goga, Nr. 2, Tronson III, Et. 6, Cam. 1

Bugetul alocat pentru serviciile contractate este de 135.000 lei, fără TVA.

Informații privind această procedură se regasesc și pe site-ul ADTPBI  http://www.tpbi.ro/, la secțiunea Transparență/Achiziții Publice.

 

Cerintele acestor servicii sunt:

Caietul de sarcini

Clarificări

Anexa2 la Clarificări

Achizitii Publice În Derulare

28.12.2018 - COMUNICAT

Subiect: Prestarea de servicii de consultanță financiar-contabilă și servicii conexe în scopul calculării prețului unitar pe km parcurs, pe tipuri de mijloace de transport, și a compensației aferentă anului 2018, pentru operatorul regional STB SA.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADTPBI), CIF 38474532, înregistrată la Judecătoria Sectorului 1 sub nr. 114/07.11.2017 a fost constituită sub forma unei structuri de cooperare cu personalitate juridică de drept privat şi statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii destinate exercitării şi realizării în comun a competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale referitoare la furnizarea/ prestarea serviciilor de transport public, stabilite în sarcina acestora potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006 Regulamentul C.E. 1370/2007 al Parlamentului şi Consiliului European privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADTPBI), constituită în noiembrie 2017, ca asociere a celor 42 de autorități locale ale regiunii București – Ilfov, cu scopul infiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării  în comun a Serviciului public de transport local din cadrul asociaţiei, a elaborat, pe baza recomandarilor PMUD, Programului Integrat de Transport  Public de Calatori –Bucuresti – Ilfov, program aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor in 19 iulie 2018.

ADTPBI. În calitatea sa de Autoritate Contractantă, își exercită atribuțiile pentru aplicarea cerințelor Regulamentului CE 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și ale legislatiei naționale în vigoare.

Astfel, la data de 17.09.2018 a fost semnat Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor de transport public de călători în zona București-Ilfov nr. 1/2018 de către Autoritatea Contractantă ADTPBI cu Societate de Transport București STB SA.

În acest context, ADTPBI realizează o achiziție directă pentru servicii de consultanță financiar-contabilă și servicii conexe în scopul calculării prețului unitar pe km parcurs, pe tipuri de mijloace de transport, și a compensației aferentă anului 2018, pentru operatorul regional STB SA.

Rezultatele Auditului tehnico-economic se referă la perioada contractului de delegare a gestiunii nr. 1/2018 , asociate anului financiar 2018, și anume 17 septembrie 2018-31 decembrie 2018.

În cadrul Auditului tehnico-economic se vor realiza toate acțiunile necesare pentru evidențierea rezultatelor pe perioada menționată, cu aplicarea legislației naționale în vigoare.

Prestatorul va finaliza servicile solicitate în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data atribuirii, dar nu mai tărziu de 25 martie 2019.

Pentru aceste servicii, vă invităm să ne prezentați o ofertă pînă la data de ianuarie, 14 ianuarie 2019, ora 24.00. Oferta va cuprinde documentele solicitate prin Caietul de sarcini (Anexa la prezenta invitație) și va putea fi trimisă:

  • Pe e-mail: office@tpbi.ro
  • La sediul ADTPBI: CCIR Business Center, București, Sector 3, Bd. Octavian Goga, Nr. 2, Tronson III, Et. 6, Cam. 1

Bugetul alocat pentru serviciile contractate este de 135.000 lei, fără TVA.

Informații privind această procedură se regasesc și pe site-ul ADTPBI  http://www.tpbi.ro/, la secțiunea Transparență/Achiziții Publice.

 

Cerintele acestor servicii sunt:

Caietul de sarcini

Clarificări

Anexa2 la Clarificări